CÔNG VĂN

Thứ ba - 15/05/2018 14:33
Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 và mùa An cư Kiết hạ năm 2018.
CÔNG VĂN
         UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM
          THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
           BAN THƯỜNG TRỰC
 

            Số 20 / CV-UBMT-BTT
 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
              Đông Hà, ngày 07 tháng 5 năm 2018
       “Các hoạt động trong dịp Đại lễ Phật đản
      Phật lịch 2562 và mùa An cư Kiết hạ năm 2018”
img 1575 0902

                 Kính gửi:  Ban Thường trực UBMT các phường.
       Thực hiện Hướng dẫn số 75/HD-MTTQ-BTT ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường trực UBMT tỉnh Quảng Trị về việc Một số hoạt động của Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố trong dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 và mùa an cư kết hạ 2018; Để phát huy vai trò của Giáo hội, chức sắc và đồng bào Phật giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố Đông Hà, nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 và mùa An cư Kiết hạ năm 2018, Ban Thường trực UBMT thành phố triển khai một số nội dung hoạt động đề nghị Ban Thường trực UBMT các phường phối hợp thực hiện tốt các nội dung sau:
1- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương thống nhất giúp đỡ và tạo điều kiện cho Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đông Hà, Các chùa, Niệm Phật đường trên địa bàn tổ chức tốt Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 và mùa An cư Kiết hạ năm 2018 theo đúng pháp luật của Nhà nước.
2- Tổ chức đoàn đại biểu của Mặt trận và mời đại diện lãnh đạo địa phương và một số tổ chức thành viên đi thăm hỏi, động viên, chúc mừng các chức sắc Phật giáo tiêu biểu có uy tín; các chùa, niệm phật đường trên địa bàn; các mô hình của Phật giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; các cơ sở bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo; thăm hỏi, tặng quà và động viên các gia đình phật tử có công với cách mạng nhân dịp mùa Phật đản.
   3- Trong dịp đi thăm hỏi, chúc mừng Đại lễ Phật đản cần phối hợp với các chức sắc của Giáo hội Phật giáo vận động bà con có đạo, tăng ni, phật tử thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hiến chương của Giáo hội sửa đổi lần thứ VI gắn với việc tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Đồng thời phối hợp triển khai phát động trong chức sắc, tăng ni, phật tử và bà con có đạo hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX trong năm 2019.
          4- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin động viên, biểu dương những thành tựu Phật sự và Thế sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Phật giáo thành phố, của các chùa, Niệm Phật đường trên địa bàn trong dịp Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ năm 2018; biểu dương những gương “Người tốt việc tốt”, trong tăng ni, phật tử và những mô hình tiêu biểu của Phật giáo trên các lĩnh vực.
          5-  Chủ động phối hợp với các ban, ngành, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo thành phố tăng cường giáo dục, khuyến khích các tăng, ni trẻ tích cực thực hành đời sống đạo hạnh, giữ gìn giới luật, thực hiện nếp sống, giản dị, dấn thân phục vụ cộng đồng, phục vụ chúng sinh của tu sỹ Phật giáo.
6- Phối hợp với các ngành chức năng của địa phương, các cấp Giáo hội chủ động nắm bắt tình hình các cá nhân và tổ chức lợi dụng danh nghĩa Phật giáo tổ chức các hoạt động trái với quy định của pháp luật và Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; các hoạt động tuyên truyền, chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Kịp thời báo cáo, kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, ngăn chặn, giải quyết theo đúng chính sách pháp luật hiện hành.
Trong quá trình tổ chức Đại lễ Phật đản và mùa An cư Kiết hạ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường cần thường xuyên nắm bắt tình hình; sau Đại lễ có báo cáo kịp thời về Ban Thường trực UBMT thành phố qua mail: ubmtdh@gamil.com .
Nơi nhận:
- Ban Dân vận Thành ủy;
 - Ban TT UBMT TP; 
- Ban Thường trực UBMT các phường;
- Lưu VP.                                                                    
 
                                                                                           
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
       CHỦ TỊCH
 
          Đã ký
           
 
 
 Nguyễn Thị Thanh Hương
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây