CÔNG VĂN

Thứ ba - 15/05/2018 15:06
CÔNG VĂN
    UBMTTQ VIỆT NAM                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THÀNH PHỐ  ĐÔNG HÀ                                       Độc lập -Tự  do - Hạnh phúc
                      
    Số 21 /UBMT                                                         Đông Hà, ngày 07 tháng 5 năm 2018
V/v hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước
    sạch và vệ sinh môi trường 2018.
                                     
                                   Kính gửi: Thường trực UBMTTQVN các phường.
 
          Thực hiện Công văn số 827/UBND-PTNMT, ngày 03/5/2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường 2018; Thường trực UBMTTQVN thành phố Đông Hà đề nghị UBMT các phường thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng các hoạt động Tuần lễ Quốc gia nước sạch - vệ sinh môi trường với chủ đề là “Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”.
2. Phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò trách nhiệm của mỗi người dân, gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch-Vệ sinh môi trường; về việc hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trường; khắc phục và cải thiện môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững.
3. Hưởng ứng tham gia tốt các hoạt động truyền thông cộng đồng nâng cao ý thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc bảo vệ nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và mô hình "Khu dân cư thực hiện hài hoà giảm nghèo và bảo vệ môi trường", ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch và vệ sinh, làm tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải ở địa bàn khu dân cư.
4. Triển khai các nội dung hoạt động Tuần lễ Quốc gia nước sạch - vệ sinh môi trường và ngày môi trường thế giới 05/6/2018 đến tận khu dân cư, như: phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, làm sạch đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, đổ rác đúng nơi quy định; mô hình “Thu gom rác thải”, mô hình “hạn chế sử dụng túi nilon”... tại các khu dân cư. Thực hiện tốt các hành vi vệ sinh cá nhân như: ăn chín, uống sôi; rửa tay với xà phòng; sử dụng nước sạch trong sinh hoạt; vệ sinh chuồng trại trong chăn nuôi; xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; không bỏ bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật ra môi trường; hạn chế sử dụng túi ni lông và chỉ sử dụng bao bì dễ phân hủy, thân thiện với môi trường (lá cây, giấy, bìa cát tông...).
5. Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/5 đến ngày 15/5/2018 và duy trì đến hết ngày Môi trường thế giới 05/6/2018
Trên đây là một số nội dung tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch- vệ sinh môi trường và Ngày môi trường Thế giới (05/6) năm 2018. Đề nghị Thường trực UBMT chủ động triển khai đến các khu dân cư và báo cáo kết quả lồng ghép báo cáo tháng theo định kỳ./.
 
                                                                                      TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                                                 CHỦ TỊCH
      Nơi nhận:
- UBMT tỉnh (B.cáo)
- Ban PT UBMT tỉnh.                                                                        
- Thường vụ Thành uỷ.                                                              Đã ký
- UBND thành phố.
- UBMT 9 phường (T/hiện)
- Lưu VP, VT.
                                                                              Nguyễn Thị Thanh Hương
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây