CÔNG VĂN

Thứ năm - 17/05/2018 15:45
V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
CÔNG VĂN
 
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ  ĐÔNG HÀ                                    Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc
                                                                            
 Số 17 / UBMT-BTT                                             Đông Hà, ngày 10 tháng 4 năm 2018 
    
                        Kính gửi: Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường.
 
       Thực hiện Công văn số 625/UBND-VHTT ngày 03/4/2018 của UBND thành phố Đông Hà về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018  của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Đông Hà đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Uỷ ban MTTQ Việt Nam các phường phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TU ngày 15/8/2013 của Thành ủy Đông Hà về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; lồng ghép vào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị", quy ước, hương ước xây dựng đơn vị văn hóa, khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa.
2. Hướng dẫn các Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư phối hợp với Ban Cán sự Khu dân cư triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018  của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Nghiên cứu, hướng dẫn điều chỉnh bổ sung vào quy ước xây dựng khu phố văn hóa gắn với việc thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, phường văn minh.
3. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể gắn nội dung tuyên truyền Chỉ thị số 05/CT-TTg với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị"; cùng với các tổ chức thành viên quán triệt, triển khai thực hiện tốt trong việc cưới, việc tang. 
4. Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện nghiêm các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với điều kiện, đặc điểm, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Đồng thời  xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh, tiết kiệm. Các gia đình đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống. Như: Khách mời dự cưới không quá 300 khách; thực hành tiết kiệm, chống tổ chức linh đình, ồn ào, lãng phí, chống phô trương, hình thức; không bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự công cộng; không để người chết quá 48 tiếng, nghiêm cấm việc rãi vàng mã và tiền âm phủ trên đường khi đưa tang...
5. Ủy ban MTTQ các phường phối hợp với UBND cùng cấp cần có biện pháp, vận động, nhắc nhỡ các hộ gia đình thực hiện nghiêm quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn, đồng thời gắn với việc bình bầu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phường văn minh.
Trên đây là một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018  của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đề nghị UBMT các phường xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc và có báo cáo về Thường trực UBMT thành phố. trước ngày 25/4/2018.
                                                      
           Nơi nhận:                                          TM/ TT UBMTTQVN THÀNH PHỐ. 
- TV Thành ủy (BC)                                                   PHÓ CHỦ TỊCH   
- BDV T.ủy  (BC)                                                              (đã ký)
- UBND (Báo cáo)
- UBMT 9 phường (T/hiện)                                    Võ thị Hoa Hằng
-  Lưu                                                                           
 
 
 
     

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây