CÔNG VĂN

Thứ năm - 17/05/2018 16:32
Về việc hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018.
IMG 2826
IMG 2826
  UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  THÀNH PHỐ  ĐÔNG HÀ                                 Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc
                                                                            
         Số: 23 /UBMT-BTT                                Đông Hà, ngày 17 tháng 5 năm 2018 
 
                     Kính gửi: Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường.
 
Thực hiện Chương trình phối hợp số 20/CtrPH-MTTW-BTNMT, ngày 25/12/2016 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017 - 2020 về thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Chương trình hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị UBMT các phường tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới năm 2018 như sau:
1. Phối hợp tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa. Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng dân cư; đặc biệt là nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đoàn viên, hội viên và nhân dân về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần phát triển bền vững tài nguyên, môi trường của quê hương, đất nước.
2. Tiếp tục phát động rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân ý thức bảo vệ môi trường, thông qua các hoạt động lồng ghép hài hòa giữa sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đi đôi với các sinh hoạt hàng ngày tại địa bàn dân cư để xây dựng, hình thành nên nếp sống văn hóa văn minh đô thị theo Kế hoạch liên ngành Số: 49 KHLN/ MT - TNMT ngày 10 tháng 10  năm 2012 của UBMT và Phòng Tài nguyên môi trường thành phố về xây dựng mô hình "Khu dân cư thực hiện hài hoà giảm nghèo và bảo vệ môi trường", ứng phó với biến đổi khí hậu. 
       3. Tuyên truyền, tham gia tích cực các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường”; treo băng rôn, khẩu hiệu về chủ đề Ngày Môi trường thế giới 2018 “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”; phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”; vận động các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
4. Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia trực tiếp của cộng đồng như: "Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần"; Ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; thực hiện các hoạt động thu gom và tái chế chất thải nhựa, túi ni lông tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất nhỏ lẽ, các khu dân cư… nhằm khuyến khích người tiêu dùng cắt giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng nhân sự kiện Ngày Môi trường thế giới năm 2018.
5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”; Ngày Môi trường thế giới (05/6); phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến về bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ môi trường do người dân và cộng đồng tự khởi xướng; lên án, tạo dư luận và áp lực xã hội với những hành vi khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường; Duy trì các mô hình bảo vệ môi trường của các phong trào “Ngày chủ nhật xanh” và các tuyến đường tự quản “Xanh - sạch - đẹp”…
6.  Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/5/2018 đến ngày 30/6/2018.
        Trên đây là một số nội dung về hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”
và Ngày Môi trường thế giới  05/6/2018. Đề nghị Thường trực UBMT các phường triển khai thực hiện và có báo cáo công tác tổ chức triển khai về UBMT thành phố trước ngày 25/6/2018
 Nơi nhận:                                                     TM. TT UBMT THÀNH PHỐ
- UBMT tỉnh (BC)                                                     PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường vụ Thành ủy (BC)                              
- Ban dân vận Thành ủy                                                 ( đã ký)
- TT UBMT
- UBMT 9 phường (T/hiện)
- Lưu                                                                     Võ Thị Hoa Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây