Đông Hà ban hành NGHỊ QUYẾT V/v thông qua Đề án Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020.

Thứ ba - 03/01/2017 10:06
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM
 THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
     Số 365 /NQ-UBMT
                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                   Đông Hà, ngày 01 tháng 8 năm 2016
 
NGHỊ QUYẾT
V/v thông qua Đề án Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020.
-----
 
ỦY BAN MẶT TRÂN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 6
 
Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Sau khi xem xét Tờ trình số 277/TT-UBMT-BTT, ngày 20/6/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đông Hà về việc đề nghị thông qua Đề án Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020; ý kiến tham gia của các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu và các ủy viên UBMT thành phố Đông Hà;
 
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua Đề án Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn thành phố Đông Hà.
 
Điều 2: Giao Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố Đông Hà triển khai hướng dẫn thực hiện cụ thể hóa Đề án. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần điều chỉnh nội dung của Đề án, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố Đông Hà báo cáo trình UBMTTQVN thành phố trước khi thực hiện.
Nghị quyết này ban hành kèm theo Đề án số 343/ĐA-UBMT-BTT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của UBMTTQVN thành phố Đông Hà thông qua tại hội nghị lần thứ 6, khóa VIII của UBMTTQVN thành phố Đông Hà./.
 
 
      Nơi nhận:                                                                    TM. UBMT THÀNH PHỐ     
 • BTT UBMTTQVN tỉnh;                                                         CHỦ TỊCH
 • Ban Phong trào MT tỉnh;
 • BTV Thành ủy;                                                                     Đã Ký
 • Ban DV, TG Thành ủy;
 • HĐND, UBND Thành phố;                                                                          
 • Phòng VHTT, Phòng KT, Phòng tài chính;                                       
 • BTT UBMT Thành phố;                                           Nguyễn Thị Thanh Hương
 • UV UBMT Thành phố;
 • Các tổ chức TV UBMT Thành phố;
 • UB MTTQVN các phường;
 •  Lưu VP MT.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây