HƯỚNG DẪN

Thứ hai - 02/04/2018 05:09
IMG 2470
IMG 2470
     UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     THÀNH PHỐ  ĐÔNG HÀ                         Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc
                                                                            
         Số  02 /HD-UBMT-BTT                             Đông Hà, ngày 01 tháng 4 năm 2018 

                                                       HƯỚNG DẪN
                          
Triển khai hoạt động công tác môi trường năm 2018
                                                           
------
 
Thực hiện Kế hoạch số 133-KH/MTTQ-BTT, ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị về việc Triển khai hoạt động công tác môi trường năm 2018. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị UBMT các phường thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Công tác tuyên truyền.
a) Tuyên truyền, vận động, phố biến các chính sách, quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, thành phố trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; quản lý (tài nguyên đất, nước, rừng, đa dạng sinh hoạc), khí tượng thủ văn, biên đổi khí hậu đến các đoàn viên, hội viên và nhân dân.
b). Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò trách nhiệm của mỗi người dân, gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; về việc hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trương; khắc phục và cải thiện môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững; sẵn sàng ứng phó sự cố môi trường, biến đổi khí hậu.
c). Tiếp tục phát động rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân ý thức bảo vệ môi trường, thông qua các hoạt động lồng ghép hài hòa giữa sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đi đôi với các sinh hoạt hàng ngày tại địa bàn dân cư để xây dựng, hình thành nên nếp sống văn hóa văn minh đô thị theo Kế hoạch liên ngành Số: 49 KHLN/ MT - TNMT ngày 10 tháng 10  năm 2012 của UBMT và Phòng Tài nguyên môi trường thành phố về xây dựng mô hình "Khu dân cư thực hiện hài hoà giảm nghèo và bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố.
d) UBMT các phường phối hợp xây dựng hoạt động bảo vệ môi trường, có sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện giữa các tổ chức thành viên và các khu dân cư. Đồng thời phát huy trách nhiệm của mọi thành phần trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là vai trò của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu, trưởng họ tộc trong việc xây dựng các hoạt động.
đ) Thực hiện lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” xây dựng các tiêu chí về bảo vệ môi trường với mô hình "Khu dân cư thực hiện hài hoà giảm nghèo và bảo vệ môi trường" ứng phó với biến đổi khí hậu.
g) Hưởng ứng tham gia tốt các hoạt động nhân ngày môi trường thế giới 05/6/2018, Tuần lễ biển và hải đảo năm 2018.
2. Về xây dựng môi hình.
a) Tiếp tục và duy trì phát triển mô hình "Khu dân cư thực hiện hài hoà giảm nghèo và bảo vệ môi trường" và ứng phó biến đổi khí hậu ở khu dân cư; các mô hình bảo vệ môi trường của các phong trào “Ngày chủ nhật xanh” và các tuyến đường tự quản “Xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn toàn thành phố mà các tổ chức, đơn vị đã đảm nhận.
b) Xây dựng các mô hình về cộng đồng dân cư thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó biên đổi khí hậu trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đi đôi với các sinh hoạt hàng ngày tại địa bàn dân cư, tự quản giảm nhệ rủi ro khi có sự cố về môi trường, thiên tai xảy ra.
c) Xây dựng các mô hình Khu dân cư thu gom, phân loại rác thải do cộng đồng dân cư tự tổ chức thực hiện; Đường làng, ngõ phố, phong quang, vệ inh, sạch đẹp, trồng cây xanh ở những nơi công cộng.
 
Trên đây là một số hoạt động công tác môi trường năm 2018. Đề nghị Thường trực UBMT các phường trên cơ sở thực hiện mô hình "Khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo và bảo vệ môi trường" trước đây ra soát việc thực hiện và bổ sung các nội dung, nhiệm vụ đặc biệt là nhiệm vụ ứng phó với biển đổi khí hậu, tự quản giảm nhẹ rủi ro khi có sự có về môi trường, thiên tai xảy ra; đồng thời tiếp tục phát động xây dựng mô hình trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Ban Thường trực UBMT thành phố sẽ tiến hành sơ kết việc thực hiện mô hình "Khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo và bảo vệ môi trường" vào tháng 12/2018, đề nghị UBMT các phường có báo cáo gửi về UBMT thành phố trước ngày 30/11/2018. (Báo cáo cần nêu rõ việc thực hiện mô hình, có đầy đủ số liệu chứng minh)
 
                                                                                            TM. TT UBMT THÀNH PHỐ
                                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- UBMT tỉnh (BC)
- Thường vụ Thành ủy (BC)
- Ban dân vận Thành ủy                                                                 (Đã ký)
- TT UBMT
- UBMT 9 phường (T/hiện)
- Lưu
                                                                                                  Võ Thị Hoa Hằng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây