HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH CỐ TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẪN.

Thứ sáu - 17/03/2017 08:19
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINHTỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN (7/4/1907-7/4/2017).
BD
BD
     ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH
TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN (7/4/1907-7/4/2017)
 
I. TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ LÊ DUẨN
Đồng chí Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7/4/1907 trong một gia đình lao động có truyền thống yêu nước tại làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Được nuôi dưỡng từ mạch nguồn truyền thống tốt đẹp của gia đình, quê hương; với tư chất thông minh và lòng  yêu nước, đồng chí đã sớm hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Nguyến Ái Quốc, tham gia phong trào yêu nước năm 1926 và  tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên từ năm 1928. Năm 1930, đồng chí trở thành một trong những đảng viên lớp đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập.
Năm 1931, đồng chí là Uỷ viên Ban Tuyên huấn Xứ uỷ Bắc Kỳ. Tháng 4 năm đó, đồng chí bị địch bắt, kết án 20 năm tù và lần lượt bị đầy ải qua các nhà tù Hoả Lò, Sơn La, Côn Đảo. Năm 1936, trước thắng lợi của Mặt trận Nhân dân Pháp và phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam đòi quyền tự do, dân chủ và thả tù chính trị, chính quyền thực dân Pháp buộc phải trả tự do cho đồng chí Lê Duẩn cùng nhiều chiến sỹ cộng sản khác. Từ Côn Đảo trở về, vượt qua sự đe doạ, quản thúc của kẻ thù, đồng chí lao ngay vào hoạt động, lặn lội khắp miền Trung để gây dựng cơ sở, củng cố tổ chức đảng và phát triển phong trào cách mạng, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng thành lập Mặt trận dân chủ Đông Dương nhằm động viên, tập hợp quần chúng đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa, chống phát xít và nguy cơ chiến tranh, góp phần vào thắng lợi của phong trào  dân chủ những năm 1936 - 1939 dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Năm 1937, đồng chí giữ chức Bí thư Xứ uỷ Trung Kỳ. Năm 1939, đồng chí được bổ sung vào Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cùng đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư của Đảng, chủ trì Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương, quyết định thành lập Mặt trận Phản đế Đông Dương thay Mặt trận Dân chủ, chuyển hướng cuộc đấu tranh cách mạng sang một thời kỳ mới.
 Tháng 1 năm 1940, đồng chí lại bị địch bắt, kết án 10 năm tù và đày đi Côn Đảo lần thứ hai. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đồng chí được Đảng và Chính phủ đón về đất liền, tham gia lãnh đạo cuộc kháng chiến ở Nam bộ. Năm 1946, đồng chí ra Hà Nội, làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần cùng Trung ương Đảng chuẩn bị cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.  Cuối năm 1946, đồng chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng cử vào lãnh đạo cuộc kháng chiến ở Nam bộ. Tháng 2 năm 1951, tại Đại hội lần thứ II của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị. Từ năm 1946 đến năm 1954, với cương vị Bí thư Xứ uỷ đến Bí thư Trung ương Cục miền Nam, đồng chí đã lãnh đạo Đảng bộ miền Nam tổ chức cuộc kháng chiến ở Nam bộ, phối hợp tích cực với chiến trường chính, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Từ năm 1954 đến năm 1957, sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, đồng chí được Trung ương phân công trở lại miền Nam để lãnh đạo cách mạng. Trong những năm tháng vô cùng khó khăn, trước sự khủng bố khốc liệt của kẻ thù, sống trong lòng nhân dân, đồng chí đã kiên trì bám trụ, lặn lội khắp các địa bàn Nam bộ, từ bưng biền đến các đô thị để nắm tình hình, ổn định lại các tổ chức đảng, củng cố các cơ sở cách mạng, chuẩn bị chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược.
 Trước sự  phá hoại hiệp định và khủng bố ác liệt của kẻ thù, bám sát thực tế đấu tranh bất khuất của đồng bào Nam Bộ, tháng 8/1956, đồng chí Lê Duẩn đã khởi thảo và hoàn thành “Đề cương cách mạng miền Nam”, chỉ ra phương hướng và những bước đi cơ bản, xoay chuyển tình thế, tạo ra bước ngoặt của cách mạng miền Nam; góp phần chuẩn bị cơ sở lý luận và cơ sở chính trị cho Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.
Giữa năm 1957, đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng điều động ra miền Bắc, tham gia, chủ trì công việc của Ban Bí thư  và là Phó ban chuẩn bị văn kiện Đại hội III của Đảng, trực tiếp chỉ đạo bộ phận chuẩn bị nghị quyết về cách mạng miền Nam.  Năm 1960, tại Đại hội lần thứ III của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng.                               .
   Suốt 15 năm trên cương vị này, trong hoàn cảnh đất nước trải qua thử thách cực kỳ nghiêm trọng và tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, đồng chí Lê Duẩn đã cùng Bộ Chính trị và Trung ương Đảng kiên trì đường lối độc lập, tự chủ, tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ và đoàn kết quốc tế, sáng suốt lãnh đạo nhân dân và các lực lượng vũ trang cách mạng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (năm 1976) và lần thứ V (năm 1982) của Đảng, đồng chí Lê Duẩn được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; từ năm 1978 đồng chí là Bí thư Quân uỷ Trung ương.
Hơn 10 năm từ khi đất nước thống nhất, trên cương vị là Tổng Bí thư, đồng chí đã cùng với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đại hội IV và Đại hội V của Đảng đề ra, giành được những thành tựu quan trọng trong công cuộc khôi phục, cải tạo, phát triển kinh tế, phát triển văn hóa theo đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến hành thắng lợi các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Lê Duẩn là đại biểu Quốc hội từ khoá II đến khoá VII.
Trải qua 79 tuổi đời, gần 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã trải qua cuộc trường chinh đầy thử thách, nêu tấm gương sáng của người chiến sĩ cách mạng tiên phong, cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí gắn liền với những thắng lợi vẻ vang của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trước những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn, Đảng và Nhà nước ta đã trao tặng đồng chí Huân chương Sao Vàng. Các nước Liên Xô, Lào, Campuchia, Ba Lan, Bungari, Cu Ba, Cộng hòa Dân chủ Đức, Hunggari, Mông Cổ, Tiệp Khắc đã trao tặng đồng chí nhiều huân chương cao quý. Ủy ban giải thưởng quốc tế Lênin trao tặng đồng chí giải thưởng “Vì sự nghiệp củng cố hoà bình giữa các dân tộc”.
II. NHỮNG CỐNG HIẾN TO LỚN CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ DUẨN CHO SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TA
1. Đồng chí Lê Duẩn, người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam
Từ một thanh niên giàu lòng yêu nước, say mê với lý tưởng cách mạng, đồng chí Lê Duẩn sớm trở thành một chiến sĩ thuộc lớp cận vệ đầu tiên của Đảng. Vừa hoạt động cách mạng, vừa học tập, đồng chí say mê đọc “Đường cách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, báo Thanh niên, các tác phẩm của Mác, Ăng - ghen, Lê-nin... từng bước bồi đắp cho mình những tri thức mới, nâng cao thêm tinh thần yêu nước và ý chí cách mạng. Sống và làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí nhận được sự dìu dắt và chỉ đạo trực tiếp của Người. Đó là điều kiện thuận lợi để đồng chí tiếp thu và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực công tác do tổ chức phân công. Quan điểm và phương pháp cách mạng của đồng chí Lê Duẩn chính là sự thể hiện trung thành và phát triển sáng tạo tư tưởng, phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh. Trên cương vị là Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã thực hiện xuất sắc những điều toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hứa trong Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong quá trình hoạt động cách mạng kiên cường, phong phú của mình, đồng chí đã nêu một tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Là một người giản dị, khiêm tốn, giàu lòng nhân ái, hết lòng vì Đảng, vì dân, đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân và lý tưởng cộng sản. Cuộc đời hoạt động gần 60 năm của đồng chí gắn liền với quá trình cách mạng nước ta từ những năm 20 đến những năm 80 của thế kỷ XX. Đồng chí đã tham gia hoạt động ở cả ba miền: Bắc, Trung, Nam, từng trải qua mọi thử thách, gian nan, luôn luôn gần gũi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân lao động. Từ cuối những năm 30 cho đến khi qua đời, đồng chí là một lãnh đạo quan trọng của Đảng và từ năm 1960, trên cương vị là Bí thư thứ nhất, rồi Tổng Bí thư BCHTW Đảng, đồng chí đã có những đóng góp quan trọng vào sự lãnh đạo của Đảng, đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Lý tưởng và hoài bão suốt đời của đồng chí là Tổ quốc độc lập và thống nhất, nhân dân có quyền làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và làm chủ cuộc sống của mình. Vài trò lãnh đạo của đồng chí thể hiện nổi bật ở những giai đoạn cách mạng sau:
- Năm 1939, khi được giao trọng trách Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã cùng với đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư của Đảng, chủ trì hội nghị lần thứ sáu BCHTW (tháng 11-1939). Hội nghị đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam: từ đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân chủ, chuyển sang đấu tranh trực tiếp đánh đổ chính quyền đế quốc, thực dân và phong kiến tay sai, chuẩn bị những điều kiện cần thiết tiến tới giành chính quyền về tay nhân dân. Nghị quyết hội nghị đã khẳng định những tư tưởng chiến lược của cách mạng Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định từ Hội nghị thành lập Đảng 1930. Đây là bước mở đầu của một cao trào cách mạng mới, tiến tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
- Trong thời kỳ chống thực dân Pháp, trên cương vị Bí thư Xứ ủy Nam Bộ và từ sau Đại hội II của Đảng (1951) là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giao phó là trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ. Đồng chí Lê Duẩn đã vận dụng sáng tạo đường lối, phương châm kháng chiến do Trung ương Đảng đề ra, cùng với Xứ ủy Nam Bộ, Trung ương Cục miền Nam giải quyết một loạt vấn đề quan trọng: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thống nhất các lực lượng vũ trang, chia ruộng đất cho nông dân nghèo, củng cố liên minh công nông, phát huy sức mạnh to lớn của Mặt trận thống nhất, động viên mọi tầng lớp nhân dân đứng lên chống giặc cứu nước. Quân và dân Nam Bộ đã anh dũng kháng chiến, làm thất bại hoàn toàn âm mưu của địch đánh chiếm Nam Bộ, tách Nam Bộ khỏi Việt Nam, lấy đó làm bàn đạp để thôn tính nước ta. Từ thành công kháng chiến ở Nam Bộ, Đảng ta đã rút ra được những kinh nghiệm quý báu cho cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp và cho cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước.
- Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên cương vị Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng ở vào thời điểm lịch sử đầy cam go và nặng nề, cùng một lúc phải thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, đương đầu với một đế quốc có tiềm lực quân sự với bộ máy chiến tranh khổng lồ, đồng chí Lê Duẩn là người chịu trách nhiệm chủ yếu trước Đảng về phong trào cách mạng ở miền Nam. Dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng chí đã cùng với tập thể Bộ Chính trị và Trung ương hoạch định, phát triển và từng bước hoàn chỉnh đường lối chiến lược, phương pháp cách mạng và phương thức tiến hành chiến tranh cách mạng. Bằng kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm bám sát cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam, đồng chí đã soạn thảo văn kiện nổi tiếng Đề cương cách mạng miền Nam. Đề cương ra đời đã góp phần hướng dẫn cán bộ, nhân dân tìm ra phương thức đấu tranh chống lại kẻ thù tàn bạo, làm dấy lên một không khí tràn đầy tin tưởng, phấn chấn, tạo ra phong trào đồng khởi mạnh mẽ của nhân dân miền Nam. Những tư tưởng đúng đắn và sáng tạo mà Đề cương cách mạng miền Nam nêu lên là cơ sở để Đảng ta ra Nghị quyết Trung ương 15 (khóa II), tiếp đó là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III.
Là người chịu trách nhiệm lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng, đồng chí Lê Duẩn không chỉ thể hiện là một kiến trúc sư chiến lược, mà còn là một nhà tổ chức tài năng, góp phần to lớn vào việc lãnh đạo xây dựng miền Bắc từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ là chủ yếu, quá độ lên CNXH, làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn và vững chắc của cả nước, đánh bại các cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, đồng thời chỉ đạo tổ chức cuộc chiến đấu của quân và dân ta ở tiền tuyến lớn miền Nam, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch, từng bước bẻ gãy ý chí xâm lược của chúng.
Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, cùng với Bộ Chính trị, BCHTW Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta giữ vững quyết tâm chiến đấu, biến đau thương thành hành động cách mạng, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, thực hiện xuất sắc Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH.
- Sau khi đất nước thống nhất, cả nước đi lên CNXH, tại các Đại hội lần thứ IV (1976), lần thứ V (1982) của Đảng và nhiều Hội nghị Trung ương, đồng chí Lê Duẩn đã cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng từng bước xây dựng một hệ thống quan điểm về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN ở Việt Nam và đã lãnh đạo thực hiện đạt được những thành tựu quan trọng. Đó là việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật ban đầu của CNXH; là sự đảm bảo vững chắc về chính trị và an ninh, quốc phòng của Tổ quốc; là những thành tựu về văn hóa, đạo đức…Chính hệ thống quan điểm và đường lối chiến lược ấy đã tạo cho đất nước ta sự vững vàng trước những thử thách khắc nghiệt trong những năm sau chiến tranh với bao biến động chính trị quốc tế to lớn, đề tiếp tục tiến lên theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn.
Suốt đời phấn đấu theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cống hiến trọn đời mình cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân ta, đồng chí Lê Duẩn là hiện thân sinh động của một chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng ta.
2. Đồng chí Lê Duẩn, nhà lý luận xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam
Sinh thời, đồng chí Lê Duẩn hay nhắc tới luận điểm nổi tiếng của Lênin: “Chân lý là cụ thể” và theo đồng chí, chân lý là cụ thể nên cách mạng phải sáng tạo. Bản thân đồng chí là sự thể hiện xuất sắc luận điểm đó trong tư duy và hoạt động thực tiễn lãnh đạo cách mạng nước ta để trở thành một nhà lý luận lớn có tầm cỡ chiến lược của cách mạng Việt Nam.
Nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi trên tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo để trả lời cho được những vấn đề bức xúc do cuộc sống đặt ra, đồng chí Lê Duẩn đã có những cống hiến xuất sắc về nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Điều đó thể hiện trước hết trong việc đồng chí đã góp phần chỉ ra những vấn đề lý luận để xây dựng Đảng ta thành một Đảng của trí tuệ, đoàn kết, thống nhất và chặt chẽ về tổ chức mà biểu hiện đầu tiên là đề ra được đường lối chính trị, những vấn đề chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn, đồng thời nêu lên những vấn đề lý luận cốt yếu nhằm nâng cao tính tiên phong, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng ngang tầm với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong từng giai đoạn.
Những đóng góp của đồng chí Lê Duẩn về lý luận được thể hiện trong cả việc hình thành đường lối chiến lược, sách lược, phương pháp và nghệ thuật cách mạng của Đảng trong Cách mạng Dân tộc Dân chủ, cũng như trong việc tìm tòi con đường đi lên CNXH ở nước ta. Điều ấy được thể hiện ở hàng loạt tác phẩm giàu tính lý luận, khái quát từ thực tiễn cách mạng phong phú, có tính đến những biến đổi phức tạp của thế giới, của thời đại, hơn nữa còn được kiểm nghiệm bằng một hiện thực cách mạng vô cùng sinh động. Đó là những đóng góp của đồng chí Lê Duẩn vào việc xác định chính sách mới của Đảng ở Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (năm 1939), vào đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân qua bản kiến nghị quan trọng với Đại hội Đảng lần thứ II (năm 1951), vào việc hoạch định con đường đi lên của cách mạng Việt Nam qua Đề cương cách mạng miền Nam, cũng như việc chuẩn bị Nghị quyết 15 của Trung ương (năm 1959). Những tư tưởng ấy được bổ sung và phát triển một cách toàn diện trong những năm 60, đầu những năm 70 của thế kỷ XX và đó là những đóng góp có ý nghĩa quyết định vào sự lãnh đạo của Đảng để đưa cách mạng Việt Nam đến toàn thắng vào mùa Xuân năm 1975.
Nổi bật nhất là những cống hiến lý luận của đồng chí Lê Duẩn trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đó là lý luận góp phần hoạch định chiến lược và quyết tâm chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đó là lý luận hình thành tư tưởng dám đánh và quyết thắng đế quốc Mỹ. Quyết tâm chiến lược này thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất của toàn dân tộc đồng thời là kết quả của tư duy cách mạng, khoa học, sáng tạo trong đánh giá đúng tương quan lực lượng, năng lực lãnh đạo và khả năng biết bắt đầu, biết điều khiển và biết kết thúc chiến tranh đúng lúc và có lợi nhất cho cách mạng. Đó là lý luận của chiến lược tiến công và nghệ thuật đánh thắng từng bước, đánh bại từng âm mưu, đánh đổ từng bộ phận, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Đó là lý luận của chiến lược đánh địch và thắng địch bằng sức mạnh tổng hợp: sức mạnh của cả nước đánh giặc, sức mạnh của ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; sức mạnh dân tộc gắn liền với sức mạnh ba dòng thác cách mạng của thời đại. Đó là lý luận của chiến lược đánh địch trên ba mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao; trên  ba vùng chiến lược: rừng núi, nông thôn đồng bằng và thành thị; bằng ba mũi giáp công: chính trị, quân sự, binh vận...
Những đóng góp lý luận nói trên đã góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - chiến công lịch sử oanh liệt có ý nghĩa thời đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX.
Trong lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp cách mạng XHCN nhằm đưa nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên CNXH, đồng chí Lê Duẩn đã có những đóng góp lý luận trong việc tìm tòi con đường phù hợp với điều kiện của Việt Nam, với lịch sử - văn hóa, kinh tế - xã hội và con người Việt Nam. Đó là quan điểm về giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động; về thực chất của chuyên chính vô sản và chế độ làm chủ tập thể của nhân dân lao động; về cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Đó là những quan niệm về thời kỳ quá độ, về bước đi ban đầu, về chặng đường đầu tiên và nhiệm vụ lịch sử của chặng đường này. Đó là quan điểm về công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ và nhiệm vụ chủ yếu của công nghiệp hóa trong chặng đường đầu tiên.... Trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, cùng với Bộ Chính trị và BCHTW, đồng chí đã lãnh đạo Đảng ta khởi động quá trình đổi mới tư duy kinh tế, bắt đầu từ Hội nghị lần thứ 6, BCHTW khóa IV và được phát triển một bước trong những năm đầu thập kỷ 80, thế kỷ XX, với những chủ trương về đổi mới cơ chế phân phối lưu thông mà trước hết là chính sách giá - lương - tiền.
Là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một t­ư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam, nhiều vấn đề đã được đồng chí làm sáng tỏ về mặt lý luận, đã được thực tiễn kiểm nghiệm là đúng đắn, sáng tạo; cũng có những vấn đề đồng chí mới đặt ra còn đòi hỏi có thời gian để bổ sung, phát triển, hoàn thiện thêm. Cho đến những ngày cuối đời, đồng chí Lê Duẩn vẫn nung nấu, trăn trở suy nghĩ về nhiều vấn đề quan trọng để hoàn chỉnh quan niệm của mình về CNXH, về con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Trong đó, vấn đề mà đồng chí coi là "cốt tử", điều kiện quyết định đảm bảo thành công sự nghiệp cách mạng XHCN ở nư­ớc ta là xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh, có phương thức thích hợp để lãnh đạo nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo động lực vĩ đại cho sự phát triển đất nước XHCN.
Công lao, cống hiến của đồng chí Lê Duẩn đóng góp cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt những tư tưởng sáng tạo của đồng chí về lý luận và đường lối cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đã nâng trình độ tư duy lý luận của Đảng ta, dân tộc ta lên một tầm cao mới, góp phần làm phong phú kho tàng lý luận của cách mạng thế giới.
3. Đồng chí Lê Duẩn, tấm gương người chiến sĩ cộng sản kiên cường, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp của dân tộc và thời đại; người chiến sĩ quốc tế trong sáng được kính trọng trong phong trào cộng sản Quốc tế và trên thế giới
Lịch sử nước ta mãi mãi khẳng định công lao to lớn và cống hiến xuất sắc của đồng chí Lê Duẩn. Cuộc đời hoạt động cách mạng kiên cường và phong phú của đồng chí là tấm gương đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Đó là lòng trung thành vô hạn đối với lợi ích tối cao của Tổ quốc và nhân dân, với lý tưởng cộng sản cao cả. Phẩm chất cao quý của đồng chí được thể hiện ở tinh thần cách mạng tiến công không ngừng. Bất chấp mọi thử thách của nhà tù đế quốc, của cuộc sống gian khổ kéo dài ở các chiến khu, cũng như những năm tháng hoạt động trong vùng địch tạm kiểm soát, đồng chí luôn luôn nêu cao nghị lực phi thường, sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ngay trong những năm tháng bị tù đày, xiềng xích, trong những lúc cách mạng gặp muôn vàn khó khăn, đồng chí vẫn giữ vững chí khí cách mạng, kiên quyết đấu tranh tìm mọi cách để đưa phong trào cách mạng tiến lên. Đồng chí sống trung thực và giản dị, luôn luôn gần gữi đồng bào, với tình thương yêu tha thiết và chân thành đối với mọi mọi người, quan tâm đến ý kiến và nguyện vọng của nhân dân. Với đồng chí, bạn bè, đồng chí Lê Duẩn luôn son sắt thủy chung và được tin yêu, kính trọng. Đồng chí đặc biệt coi trọng việc tổng kết kinh nghiệm của quần chúng và xuất phát từ những kinh nghiệm quý báu đó mà đề ra chủ trương, chính sách.
Đồng chí Lê Duẩn vừa là một nhà yêu nước lớn, vừa là một người quốc tế chủ nghĩa trong sáng, suốt đời noi gương Bác Hồ, chăm lo, góp phần củng cố và tăng cường đoàn kết quốc tế giữa các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới trong cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Đi theo con đường của Lê-nin vĩ đại, con đường cách mạng Tháng Mười, đồng chí luôn luôn quan tâm vun đắp và tăng cường tình hữu nghị với các nước trong phe xã hội chủ nghĩa trước đây, các nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đặc biệt giữa Việt Nam với Lào và Cam-pu-chia. Đồng chí thường xuyên chú ý nghiên cứu kinh nghiệm cách mạng quốc tế và theo dõi những diễn biến của tình hình thế giới để theo dõi cách mạng Việt Nam.
III. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG, ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN QUẢNG TRỊ XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG NHƯ MONG ƯỚC CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ DUẨN
1. Những đổi thay trên quê hương Quảng Trị
Thực hiện những tâm huyết và hoài bão của đồng chí Lê Duẩn, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với tinh thần đoàn kết, ý chí tiến công đổi mới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị sau gần 30 năm lập lại tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương mang tính đột phá, mở đường cho kinh tế - xã hội phát triển. Đặc biệt trong giai đoạn 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị nỗ lực vươn lên đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực.
Nền kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng hợp lý. Nông nghiệp và kinh tế nông thôn đang có những chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực nông thôn được nâng cao. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng giá trị công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2011 - 2015 đạt 8,9%/năm, năm 2016 tăng 9,3%. Hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiếp tục được quan tâm. Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu Kinh tế Đông Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch phân khu, quy hoạch ngành và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ triển khai và thu hút các dự án đầu tư. Thương mại - dịch vụ phát triển ổn định. Công tác cải thiện môi trường đầu tư và phát triển doanh nghiệp được quan tâm đúng mức. Hoạt động kinh tế đối ngoại và xúc tiến đầu tư đạt kết quả khá, góp phần tích cực trong việc huy động các nguồn vốn ngoài nhà nước cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và xóa đói giảm nghèo.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Nhiều năm liên tục các chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục, y tế của tỉnh Quảng Trị luôn nằm trong tốp khá của cả nước. Công tác đào tạo nghề được triển khai tích cực. Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo và an sinh xã hội.
Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng tiếp tục được đổi mới. Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền có nhiều đổi mới; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường.
2. Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị noi gương đồng chí Lê Duẩn quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định phương phướng hướng và mục tiêu tổng quát: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng chính quyền năng động, hiệu quả, gần dân, phục vụ dân, doanh nghiệp và xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn; thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mức sống dân cư; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững. Từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển mạnh hệ thống đô thị, khu kinh tế, sớm hình thành Khu kinh tế Đông Nam. Khai thác có hiệu quả lợi thế về địa chính trị và địa kinh tế của địa phương, khai thác lợi thế Hành lang kinh tế Đông - Tây nhằm tạo động lực phát triển cho các vùng trong tỉnh. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”.
Để thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, trọng tâm là:
- Nâng cao năng lực phân tích dự báo để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, đề ra các biện pháp, cơ chế chính sách phù hợp với diễn biến tình hình và thực tiễn của địa phương, tập trung triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng tâm đã được xác định trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
- Tăng cường, huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển. Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm vào các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu du lịch của tỉnh theo quy hoạch. Đẩy mạnh xã hội hóa trong huy động các nguồn vốn đầu tư, áp dụng rộng rãi hình thức đối tác công tư (PPP) trong các chương trình, dự án, nhất là các dự án có quy mô lớn. Xây dựng và công bố rộng rãi các danh mục, chương trình, dự án vận động, thu hút đầu tư, khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và ban hành chương trình phát triển doanh nghiệp.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chú trọng việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, tạo bước chuyển mạnh mẽ về ý thức phục vụ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo.
- Đẩy mạnh thực hiện đổi mới tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, sử dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư các dự án công nghiệp quy mô lớn, các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam. Phát triển mạnh dịch vụ vận tải đa phương thức, dịch vụ logictics, xây dựng Quảng Trị từng bước trở thành điểm trung chuyển hàng hóa của các nước trong khu vực.
- Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các dịp tổ chức các sự kiện quan trọng của tỉnh. Tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo. Triển khai đồng bộ các chính sách và giải pháp giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
                                                            *      *
                                                                *
 
Quảng Trị tự hào là quê hương đã sinh ra đồng chí Lê Duẩn, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. Trong quá trình hoạt động cách mạng, dù bận rất nhiều công việc và giữ nhiều trọng trách lớn của Đảng, nhưng ở bất cứ cương vị nào, ngay cả khi là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, giữa bộn bề công việc, đồng chí vẫn canh cánh nỗi lòng với quê hương. Trong các lần về thăm nơi chôn nhau cắt rốn, nơi đồng chí đến đầu tiên bao giờ cũng là các cụ già, em nhỏ, các gia đình chính sách khó khăn, không nơi nương tựa; động viên, tặng quà và nhắc nhở chính quyền địa phương phải chăm lo đầy đủ... Đồng chí tâm tình: " Đối với tất cả chúng ta, quê hương biết bao tình sâu, nghĩa nặng! Riêng tôi, ngoài công việc chung của cả nước vẫn thường nghĩ đến tình nhà và tự hỏi không biết đồng bào trong tỉnh từ ngày giải phóng đến nay sống như thế nào?". Lời căn dặn:" Lao động, tình thương, lẽ phải" chính là đạo lý,  đồng chí vẫn thường gửi gắm mỗi lần về thăm quê hay mỗi khi gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Những lời chỉ bảo ân cần của đồng chí Lê Duẩn trên từng lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội..., đến nay vẫn đang là những vấn đề cấp thiết đặt ra và đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị nói chung tiếp tục phấn đấu không ngừng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển. 
Ghi nhớ và thực hiện những lời chỉ dặn của đồng chí Lê Duẩn, trong những năm qua, cùng với cả tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đông Hà đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống  anh hùng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Vùng đất hoang tàn, đổ nát sau chiến tranh đã hồi sinh và đang đổi thay từng ngày.
Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, với những hành động thiết thực để đạt được mục tiêu trở thành đô thị loại II đến năm 2020
        
Đồng chí Lê Duẩn - người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người của “ Lao động, tình thương và lẽ phải”, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lý luận xuất sắc, một tư duy lớn của cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ quốc tế cộng sản trong sáng đã cống hiến suốt cuộc đời mình cho Đảng, cho dân tộc.  Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê  Duẩn, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp, công lao to lớn và phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí, chúng ta càng trân trọng, tự hào, bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đối với đồng chí và mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đông Hà sẽ không ngừng học tập và noi theo tấm gương  đồng chí, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nguyện chung sức đồng lòng, quyết tâm xây dựng Đông Hà, Quảng Trị phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, tương xứng với tiềm năng, để xứng đáng là quê hương của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, góp phần cùng với cả tỉnh và cả nước sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây