KẾ HOẠCH BAN VẬN ĐỘNG

Thứ sáu - 18/05/2018 05:52
KẾ HOẠCH
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  THÀNH PHỐ  ĐÔNG HÀ                          Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc
 
       
     
   Số 09 / KH-MT                                    Đông Hà, ngày 17 tháng 5 năm 2018  
 
KẾ HOẠCH
Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh
đối với hộ nghèo năm 2018.
----
 - Thực hiện Kế hoạch số: 03/ KH-MTTQ-BVĐ ngày 02  tháng 5  năm 2018 của UBMT-BVĐ quỹ “vì người nghèo” tỉnh Quảng Trị  về việc phát động đợt cao điểm “vì người nghèo” năm 2018 (từ ngày 19/5/2018 đến 18/11/2018) và phân bổ chỉ tiêu xây dựng nhà Đại đoàn kết, mô hình hỗ trợ sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Căn cứ Kế hoạch s: 06 / KH-BVĐ, ngày 04 tháng 04 năm 2018 của UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” thành phố về việc vn đng ng h Qu “Vì ngưi nghèo” và Chương trình An sinh xã hi; mc tiêu gim nghèo bn vng trên đa bàn thành ph năm 2018. Thường trực UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” thành phố xây dựng Kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu xây mới nhà Đại đoàn kết và mô hình hỗ trợ sản xuất, kinh doanh cho các phường như sau:
 I. Mục đích, yêu cầu:
- Xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý, truyền thống, nghĩa cử tốt đẹp của dân tộc, sức mạnh nội lực trong mỗi người dân, gia đình, cộng đồng dân cư, thể hiện sự thống nhất “ý Đảng, lòng dân”, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Nó không những giúp người nghèo có được ngôi nhà mới, giúp họ an cư, mà còn tạo được niềm vui, giúp họ phấn khởi, hăng hái lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình an sinh xã hội, xóa nhà tạm bợ dột nát trên địa bàn thành phố.
- Việc hỗ trợ sản xuất, kinh doanh nhằm tạo điều kiện sống và giúp hộ nghèo đang còn nhiều khó khăn có nguồn vốn ban đầu để sản xuất kinh doanh, làm dịch vụ, giúp họ tự vươn lên thoát nghèo hoà nhập cộng đồng. Đồng thời thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội, vun đắp truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái; chăm lo, củng cố, phát triển khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời  phát huy mạnh mẽ vai trò phấn đấu, tự tin, vươn lên để thoát khỏi cảnh nghèo khó của người nghèo.
 II. Nội dung, giải pháp.
1. Về xây mới nhà Đại đoàn kết:
Đây là một hoạt động mang tính nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cá nhân... Với việc làm đầy ý nghĩa này không những giúp người nghèo có được ngôi nhà mới mà còn tạo được niềm vui, giúp họ an cư lạc nghiệp, yên tâm phát triển kinh tế gia đình để từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Vì vậy UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” Phường tích cực tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân; phối hợp điều tra, khảo sát hộ nghèo, trên cơ sở đó lập phương án hỗ trợ thiết thực với từng nhóm đối tượng cụ thể. Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, cần tập hợp cả cộng đồng cùng chung tay, góp sức xây nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo.
- Đối với những hộ nghèo đang ở nhà đơn sơ, tạm bợ có nguyện vọng, đủ điều kiện hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết thì tạo điều kiện thuận lợi giúp cho họ triển khai thực hiện theo quy chế của BVĐ quỹ  “Vì người nghèo”.
- Đối với những hộ còn khó khăn vướng mắc về đất ở. UBMT cần phối hợp với UBND để kiểm tra và đề xuất với UBND tạo điều kiện giúp hộ nghèo được quyền sử dụng đất ở, ổn định để tiến hành hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết.
- Đối với những hộ nghèo đang ở nhà đơn sơ, tạm bợ; hộ ít lao động chính, hộ quá khó khăn, không có khả năng bỏ thêm tiền để xây dựng nhà. UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” Phường phối hợp với UBND, các tổ chức đoàn thể điều tra, khảo sát và vận động thêm các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm ngoài nguồn hỗ trợ của UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” thành phố. Ngoài sự hỗ trợ tiền cần vận động thêm sự đóng góp về ngày công lao động của bà con dòng họ, của người dân địa phương. Phối hợp với Đoàn thành niên, Hội LH Phụ nữ; các tổ chức thành viên…. huy động đoàn viên hội viên trợ giúp ngày công.
- Quy mô, thiết kế:  Nhà Đại đoàn kết được hỗ trợ xây dựng nhà cấp 4 . Diện tích tuỳ theo mức huy động từ nội lực của gia đình đề xây dựng với quy mô cho phù hợp với đất ở , nhưng phải đảm bảo tối thiểu cho sinh hoạt gia đình; có nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Nguồn kinh phí hỗ trợ xây mới nhà đại đoàn kết: Từ nguồn của UBMT-BVĐ quỹ “vì người nghèo” thành phố. Mức hỗ trợ mỗi nhà: 40.000.000đ
 
2. Về hỗ trợ sản xuất - kinh doanh:
Các hộ nghèo có những hoàn cảnh khác nhau, nguyên nhân nghèo khác nhau trong điều kiện sống và lao động riêng biệt. Việc hỗ trợ sản xuất, kinh doanh cần được khảo sát cụ thể từng hộ gia đình và có các giải pháp hỗ trợ thiết thực và hiệu quả, sử dụng nhiều nguồn lực để phối hợp và triển khai giúp hộ nghèo đang còn nhiều khó khăn có nguồn vốn ban đầu để sản xuất kinh doanh, làm dịch vụ, giúp họ tự vươn lên thoát nghèo hoà nhập cộng đồng.
Trên cơ sở mô hình sinh kế đem lại kết quả những năm qua, đề nghị UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” các phường cần nhân rộng và phát triển các mô hình; hỗ trợ hình thức hỗ trợ vốn ban đầu, hỗ trợ phương tiện sản xuất, kinh doanh ban đầu để tạo điều kiện cho họ làm dịch vụ và buôn bán. UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” Phường cần khảo sát, nắm bắt nhu cầu từng hộ gia đình để hỗ trợ giúp đỡ. Phân loại hộ nghèo thuộc vùng trung tâm thành phố, vùng ven thành phố để có giải pháp hỗ trợ đúng yêu cầu thực tế phát triển kinh tế gia đình.
- Đối với những hộ thuộc vùng trung tâm thành phố với điều kiện phát triển kinh tế thì hỗ trợ vốn mua sắm phương tiện làm ăn phát triển kinh tế, như: mua xe máy để làm dịch vụ (xe thồ); mua máy mốc làm dịch vụ, buôn bán nhỏ lẽ; máy rửa xe, hút bụi xe, hỗ trợ cho con em của họ học nghề ....
- Đối với những hộ thuộc vùng ven thành phố chủ yếu làm nông nghiệp thì hỗ trợ vốn mua sắm phương tiện sản xuất, vật giống chăn nuôi, như: mua xe máy để làm dịch vụ (xe thồ); mua máy mốc làm dịch vụ nhỏ lẽ; hỗ trợ con giống, (bò giống, lợn giống, gà ...); hỗ trợ vốn đào hồ nuôi cá (kể cả con giống); hỗ trợ học nghề may, nghề sữa chữa điện tử, nghề tiện, sữa chữa xe máy đối với con em họ có nhu cầu...
- Mức hỗ trợ từ 5.000.000đ đến 15.000.000đ: Từ nguồn kinh phí vận động được của BVĐ quỹ “Vì người nghèo” phường.  
- Mức hỗ trợ: 20.000.000đ: Từ nguồn kinh phí vận động được của BVĐ quỹ “Vì người nghèo” thành phố. (có hồ sơ, kế hoạch cụ thể về phát triển kinh tế).
 3. Phân bổ chỉ tiêu xây mới nhà đại đoàn kết và hỗ trợ SX-KD.
    (không tính những nhà do tỉnh đã hỗ trợ)
 
TT Đơn vị Chỉ tiêu xây mới nhà Đại đoàn kết Chỉ tiêu hỗ trợ sản xuất - kinh doanh Ghi chú
1 Phường 1 04 nhà 03 mô hình  
2 Phưng 2 03 nhà 02 mô hình  
3 Phưng 3 03 nhà 02 mô hình  
4 Phưng 4 03 nhà 01 mô hình  
5 Phưng 5 05 nhà 03 mô hình  
6 Phưng Đ. Giang 02 nhà 02 mô hình  
7 Phưng Đông Lễ 03 nhà 03 mô hình  
8 Phưng Đ. Lương 03 nhà 02 mô hình  
9 Phưng Đ. Thanh         0 02 mô hình  
  Tổng cộng 26 nhà 20 mô hình  
 
Trên đây là Kế hoạch phân bổ xây mới nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo năm 2018 trên địa bàn Đông Hà. Đề nghị TTUBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” phường phối hợp với UBND phường và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện và có báo cáo cụ thể về UBMT thành phố trước ngày 20 tháng 5 năm 2018 để theo dõi báo cáo UBMT tỉnh và Thường vụ Thành ủy./.
 
                                                               TM. UBMTTQVN THÀNH PHỐ
                                                                             CHỦ TỊCH
    Nơi nhận:  
- UBMT tỉnh (BC)                                                  (Đã ký)
- Thường vụ Thành ủy (BC)
- UBMT 9 phường (T/hiện)                                           
-  Lưu VP, VT.                                        Nguyễn Thị Thanh Hương                         

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây