TỔ CHỨC BIỂU DƯƠNG CHỦ TỊCH UBMTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG VÀ TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 2014 - 2017

Thứ hai - 05/06/2017 09:32
 ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     BAN THƯỜNG TRỰC                           Đông Hà, ngày 01 tháng 6  năm 2017
      Số 11/KH-UBMT
 
    
KẾ HOẠCH
Tổ chức hội nghị biểu dương Chủ tịch UBMTTQVN phường và
Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2014 - 2017

----------
 
     Thực hiện kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT, ngày 12/5/2017 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về việc tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch UBMTTQVN cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2014 - 2017. Ban Thường trực UBMT thành phố Đông Hà xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hội nghi biểu dương Chủ tịch UBMTTQVN phường và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2014 - 2017 để đánh giá sự đóng góp tích cực, hiệu quả của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở trong phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động.  
    I. MỤC ĐÍCH
    - Nhằm ghi nhận sự đóng góp và động viên khích lệ đội ngũ Chủ tịch UBMTTQVN phường và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2014 -2017.
    - Nâng cao vai trò, vị trí đội ngũ cán bộ mặt trận cơ ở trong việc tuyên truyền, vận động, đoàn kết tập hợp quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới.
    - Tạo ra không khí thi đua sôi nổi từ cơ sở chào kỷ niệm 87 năm Ngày Thành lập MTDTTN Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017).
    II . TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ & THỜI GIAN THỰC HIỆN
    1. Tiêu chuẩn:
    Là người có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận; Chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Gương mẫu, tích cực, có uy tín trong khu dân cư được các cấp và các ban, ngành khen; Có sáng kiến và tổ chức thực hiện đi đầu góp phần tích cực vào việc đổi mới hoạt động ở cơ sở, để khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa 3 năm liên tục từ năm 2014 - 2017; Gia đình đạt gia đình văn hóa liên tục 3 năm từ năm 2014 - 2017.
    2. Số lượng phân bổ:  30 Đại biểu. Cụ thể như sau:
    - UBMT phường 1: 05 vị.                   - UBMT phường Đông Lễ: 03 vị.
    - UBMT phường 2: 03 vị.                   - UBMT phường Đông Lương: 03 vị.
    - UBMT phường 3: 03 vị.                   - UBMT phường Đông Giang: 03 vị.
    - UBMT phường 4: 02 vị.                   - UBMT phường Đông Thanh: 03 vị.
    - UBMT phường 5:  05 vị.                          
    3. Thời gian:
    - Cấp phường tổ chức tổng kết bằng văn bản và gửi về UBMT thành phố trước ngày 20/6/2017.
    - UBMT thành phố sẽ tổ chức vào tháng 7/2017.
    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    1. Cấp thành phố:
     - Thường trực UBMT thành phố xây dựng kế hoạch chỉ đạo Mặt trận các phường thực hiện kế hoạch.
     - Xây dựng tiêu chuẩn của Chủ tịch UBMTTQVN phường và Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư tiêu biểu; Hướng dẫn cơ sở tổ chức bình chọn đại biểu dự hội nghị biểu dương cấp thành phố, cấp tỉnh.  
     - Phối hợp với Đài PTTH thành phố làm phóng sự, đưa tin tuyên truyền các gương Chủ tịch UBMTTQVN phường và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu.
     - Tổ chức Hội nghị biểu dương cấp thành phố vào cuối tháng 7/2017.  
     2. Cấp phường:
     - Ủy ban Mặt trận phường  báo cáo với cấp ủy, xây dựng kế hoạch, hoàn thiện báo cáo, phối hợp với chính quyền và Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cùng cấp về việc tổ chức Hội nghị. Tùy theo điều kiện của từng đơn vị để tổ chức Hội nghị biểu dương sao cho phù hợp, thiết thực và có ý nghĩa. Có thể báo cáo bằng văn bản.
    - Nội dung Báo cáo Đánh giá kết quả nổi bật trong việc thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời đánh giá về thành tích, sự đóng góp của Chủ tịch UBMTTQVN phường và Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư  trong quá trình tham gia thực hiện công tác Mặt trận góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương giai đoạn 2014 - 2017.
    * Lưu ý:  Nêu gương các điển hình tiêu biểu có những nét mới, thành tích nổi bật,  phát huy vai trò cá nhân, gương mẫu tích cực, có uy tín trong khu dân cư và nơi công tác; đi đầu góp phần tích cực vào việc đổi mới hoạt động ở cơ sở.
    - Đánh giá kết quả, bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị đối với cuộc vận động và công tác Mặt trận, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tự quản tại cộng đồng dân cư, có mô hình hoạt động hiệu quả cao, có cách làm đổi mới, sáng tạo có thể phổ biến và nhân rộng.
    Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch UBMTTQVN phường và Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân  gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2014 -2017. Đề nghị Ban thường trực UBMTTQVN các phường nghiêm túc thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ tổ chức Hội nghị của các cấp./.
Nơi nhận:                                                                  TM. BAN THƯỜNG TRỰC
- Ban PT UBMTTQVN tỉnh (B/c),                                           CHỦ TỊCH
- Ban ATGT thành phố (B/c),                                                  (Đã ký)
- UBND thành phố,
- UBMTTQVN 09 phường (T/h),
- Lưu VP.                                                                  Nguyễn Thị Thanh Hương

 
 

 

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây