KẾ HOẠCH CHĂM LO CHO NGƯỜI NGHÈO NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018

Thứ hai - 08/01/2018 10:05
            UBMT - BVĐ QUỸ “VNN”        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           THÀNH PHỐ  ĐÔNG                      Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc
               Số: 01a/KH-BVĐ                             Đông Hà, ngày 04 tháng 01 năm 2018  
 
KẾ HOẠCH
Chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018  
-----
 
    Thực hiện chương trình công tác của UBMT-BVĐ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Đông Hà về việc đảm bảo “Tết đến mọi nhà, Tết đến mọi người”; Ban Thường trực UBMT-BVĐ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố xây dựng Kế hoạch chăm lo Tết cho người nghèo năm 2018 trên địa bàn thành phố như sau:
    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
    
- Hưởng ưng tích cực các hoạt động thiết thực “Mừng Đảng, Mừng Xuân” gắn với việc tuyên truyền, cổ động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018).
    - Tập trung các biện pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ nghèo, các gia đình chính sách khó khăn, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam/điôxin, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…; đảm bảo 100% người nghèo được hỗ trợ quà tết.
    II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
    - UBMT-BVĐ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp phối hợp với chính quyền rà soát phân loại đối tượng hộ nghèo khó khăn tại địa phương.
    - Phối hợp với đoàn thể, các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chung tay chăm lo Tết cho người nghèo năm 2018 (thực hiện phân công giao chỉ tiêu cho các thành viên BVĐ Quỹ “VNN”). Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, vật chất để có điều kiện thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ những người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam/điôxin, các hội viên, đoàn viên và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    1. UBMT - BVĐ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố:
    - Thống nhất trao 1000 suất quà cho hộ nghèo, các đối tượng tàn tật mất sức lao động và nạn nhân nhiễm chất độc da cam.
    - Xây dựng kế hoạch kêu gọi các nhà hảo tâm, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ quà tết cho người nghèo năm 2018. Mỗi thành viên vận động ít nhất 02 - 05 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tham gia chương trình Tết cho người nghèo 2018.
    - Hưởng ứng tham gia các hoạt động chung của tỉnh và thành phố tổ chức.
    - Tổ chức trao quà và mời các đơn vị ủng hộ đến trao tận tay quà cho người nghèo Tại chương trình “Tết vì người nghèo - nạn nhân chất độc da cam” Mậu Tuất 2018. (Dự kiến tổ chức Chương trình trao quà Tết vào lúc 14h00, ngày 05/02/2018 (nhằm ngày 20/12/2017 Âm lịch) - Tại UBMT thành phố)
    2. Ủy ban MTTQVN các phường:
    - Phối hợp với UBND, các tổ chức thành viên, các hội quần chúng xây dựng kế hoạch thống nhất cùng chăm lo tết cho người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương; tránh trùng lặp, chồng chéo và ngoài chỉ tiêu hỗ trợ của thành phố, số còn lại các phường đảm nhận để ít nhất mỗi đối tượng hộ nghèo, khó khăn nhận được 01 suất quà.
    3. Thời gian thực hiện: Từ 10/01/2018 đến hết ngày 05/02/2018.
   
4. Hình thức tổ chức: Tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị để có các hình thức tổ chức phù hợp, không phô trương hình thức. Đảm bảo quà đến tay người nghèo kịp thời, khách quan, công bằng và đúng đối tượng. Phấn đấu quà tết đến với người nghèo trước ngày 05 tháng 02 năm 2018.
    Đề nghị các tổ chức thành viên của UBMT, thành viên của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố và UBMT các phường bám sát kế hoạch này để triển khai thực hiện, và báo cáo gửi về Thường trực UBMT thành phố trước ngày 23/02/2018 để tổng hợp, báo cáo các cấp lãnh đạo theo chỉ đạo chung./.
 
 Nơi nhận:
- Thường trực UBMT tỉnh (B/c);
- BPT UBMT tỉnh (B/c);
- BTV Thành ủy (B/c);
- Ban Dân vận Thành ủy (B/c);
- Lãnh đạo UBND thành phố (P/h);
- BTT UBMT thành phố (biết chỉ đạo);
- Các tổ chức thành viên (P/h);
- UBMT 09 phường (T/hiện);
- Lưu VP.
 
TM. BVĐ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO”                                                    TRƯỞNG BAN
 
                        (Đã ký)
 
      Nguyễn Thị Thanh Hương
    Chủ tịch UBMTTQVN thành phố 
DANH SÁCH PHÂN BỔ QUÀ TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO 2018
----
 
TT Đơn vị Số suất quà tặng hộ nghèo Số tiền/suất Thành tiền Số hộ nghèo các phường 2018
01 Phường 1 50 300.000 15.000.000 131
02 Phường 2 10 300.000 3.000.000 47
03 Phường 3 20 300.000 6.000.000 59
04 Phường 4 30 300.000 9.000.000 94
05 Phường 5 75 300.000 22.500.000 180
06 Phường Đông Thanh 15 300.000 4.500.000 38
07 Phường Đông Giang 20 300.000 6.000.000 46
08 Phường Đông Lễ 23 300.000 6.900.000 79
09 Phường Đông Lương 30 300.000 9.000.000 94
10 Hội Người mù TP 15 300.000 4.500.000  
11 Hội Khuyến học TP 12 300.000 3.600.000  
      300   90.000.000 768
 
    Đề nghị UBMT-BVĐ Quỹ “Vì người nghèo” các phường lập danh sách gửi về UBMT thành phố để tổng hợp. Danh sách cần ghi rõ họ và tên, tuổi, đối tượng (theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống. Trong đó: mỗi phường 05 suất gồm: Phường 1, Phường 5 (trao quà ngày 12/01) và Phường 4, Phường Đông Lương (trao quà ngày 28/01) cũng đưa vào DS  phân bổ trên)), gửi về trước ngày 15 /01/2018. Để đảm bảo 100% các đối tượng trên được nhận quà trong dịp Tết Mậu Tuất 2018.
 
   DANH SÁCH PHÂN CÔNG VẬN ĐỘNG
(Thời gian hoàn thành vận động: Từ 10/01/2018 - 16/01/2018)
---
 
Tổ thành viên Đơn vị vận động
- Đoàn Thanh niên.
- Hội Cựu Chiến binh.
- Phòng TC - KH thành phố.
- Phòng Kinh tế thành phố.
- Hội Chữ thập đỏ thành phố.
1. Cty Tuấn Tiến (P1)
2. VNPT Đông Hà - Quảng Trị
3. Doanh Nghiệp Đoàn Luyến  (QL 1A)
4. Doanh Nghiệp Xuân Hoa  (QL 1A)
5. Cửa hàng Thế giới Di động Hùng Vương
6. Cty TNHH Thăng Bình (Hùng Vương)
7. Cty TNHH Thảo Ái (QL 1A)
8. Cty TNHH Lê Dũng (Trần Hương Đạo)
9 . Cty TNHH Mai Liêm (QL 1A)
10. KS Hiếu Giang (QL 1A)
11.Cty TNHH Tuấn Tuyết (Lê Lợi)
12. Cty TNHH Vật liệu Hoàng Yến (Đ.Giang)
Ủy ban MTTQ Việt Nam
thành phố
1. Ngân hàng Agribank Q.Trị (01 Lê Quý Đôn)
2. Ngân hàng Vietinbank Q.Tri (Hùng Vương)
3. Ngân hàng Vietcombank (Trần Hương Đạo)
4. Ngân hàng BIDV Q.Trị (Hùng Vương)
5. Ngân hàng Sacombank  (Trần Hương Đạo)
6. Cty TNHH Tâm Thơ (QL 1A)
7. Cty TNHH Kim Sơn (QL 1A)
8. Ngân hàng Lienvietbank (QL 9B)
9. Khách sạn Sài gòn - Đông Hà (QL 1A)
10. Khách sạn Mường Thanh  (QL 1A)
11. Cty cổ phần XDTH Q.Trị Nam Hải (Ngô Quyền)
- Phòng LĐ - TB&XH thành phố.
- Hội LHPN thành phố.
- LĐLĐ thành phố.
- Hội Nông dân thành phố.
1.Cty TNHH Việt Hồng Chinh (Đường 9D)
2. Cty TNHH vật liệu Thúy nhân (QL 1A)
3. Cty TNHH Hải Đăng (36 Nguyễn Công Trứ P5)
4. Cty TNHH Yên Loan (QL 9B)
5. Cty TNHH Phước Hưng  (Cô Bằng P5)
6. Khách sạn Mê Kông (QL 1A)
7. Khách sạn Goolden (QL 1A)
8. Cửa hàng Điện máy xanh (Trần Hưng Đạo)
9. Cửa hàng Điện máy Trần Anh (QL 1A)
10. Siêu thị CoopMart (Trần Hưng Đạo)

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây