Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 2 tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thứ ba - 26/02/2019 16:20
Trong 2 ngày, 25 và 26/02/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 2, thành phố Đông Hà tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đây là đơn vị thứ 4 của thành phố Đông Hà tổ chức thành công Đại hội.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 2 tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024
    Tham dự Đại hội, phía thành phố có: Bà Phạm Thị Thu Hà - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - UVTV Thành ủy, Chủ tịch UBMT thành phố; Ông Lê Phi Hùng - UVTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố phụ trách địa bàn; Ông Trần Thanh Tiến - Th.UV, Chánh Văn phòng Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 2; cùng các ông, bà trong Ban Thường trực UBMT thành phố. Đại biểu phường có các ông, bà đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường. Cùng với sự có mặt của 83/83 đại biểu chính thức đã về dự đại hội.
    Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá tổng kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013 - 2018, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận nhiệm kỳ mới 2019 - 2024. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ Việt Nam Phường 2 đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động, tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia, hưởng ứng trong nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, ổn định chính trị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể, chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức thành viên, các ban công tác mặt trận khu dân cư xây dựng các mô hình mới, cách làm hay trong xây dựng văn minh đô thị. Đến nay toàn phường có 10/10 khu phố đạt khu phố văn hóa, có 04 khu phố đạt văn hóa xuất sắc cấp tỉnh, có 3/3 trường học được công nhận đơn vị văn hóa, 90,8 % hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 02 tuyến phố được công nhận đạt chuẩn văn minh… Phong trào xã hội hoá được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng đô thị. Từ năm 2013 - 2018, đã huy động nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng thực hiện bê tông hóa đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa khu phố, điện chiếu sáng, kiên cố hóa kênh mương…  Nhờ đó, cơ sở hạ tầng đô thị của phường ngày càng đồng bộ, từng bước tạo diện mạo đô thị cho địa phương ngày càng khang trang, sạch, đẹp. Đồng thời, 5 năm qua, công tác an sinh xã hội cũng được quan tâm đẩy mạnh, trong đó tập trung phối hợp thực hiện chương trình “Giảm nghèo bền vững” bằng nhiều giải pháp thiết thực. Qua 5 năm Quỹ “Vì người nghèo” của phường đã huy động được trên 1 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 24 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có nhà dột nát, tạm bợ. Mỗi nhà hỗ trợ từ 30 đến 40 triệu đồng, tổng kinh phí hỗ trợ trên 700 triệu đồng. Cùng với số tiền, ngày công do bà con lối xóm, dòng họ, người thân giúp đỡ thêm 7- 30 triệu đồng/nhà; sửa chữa 01 nhà. Hỗ trợ hàng trăm triệu đồng tặng quà cho những gia đình hộ nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất, nhân dịp lễ, tết, thiên tai, bão lụt. Với những kết quả trên đã giúp cho hộ nghèo trong phường có nơi ở ổn định, chăm lo làm ăn vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,94% (đầu nhiệm kỳ 4,2%).

 
 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 2 nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt, nhận nhiệm vụ
 
    Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 2 đã đề ra chương trình hành động cụ thể trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 với mục tiêu: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới, góp phần xây dựng Phường 2 ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới 2019 - 2024 gồm: Phấn đấu tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia vào các tổ chức thành viên tăng 1,5 - 2%/năm so với tổng số hội viên, đoàn viên; xây dựng từ 90 - 95% gia đình đạt văn hóa; duy trì 10/10 khu phố văn hóa, phấn đấu mỗi năm xây dựng 01 khu phố đạt văn hóa xuất sắc cấp tỉnh; phấn đấu mỗi năm xây dựng từ 1 - 2 tuyến đường đạt chuẩn văn minh, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh; Quỹ “Vì người nghèo” đạt và vượt chỉ tiêu được giao; phấn đấu cuối nhiệm kỳ trên địa bàn phường không còn nhà ở tạm bợ, dột nát;…
    Phát biểu tại Đại hội, Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - UVTV Thành ủy, Chủ tịch UBMT thành phố biểu dương những kết quả đạt được của UBMT phường trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh: UBMT Phường 2 trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 cần nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị cơ sở; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, năng động, sáng tạo lựa chọn những nội dung công việc trọng tâm, nút thắt của địa phương, địa bàn để tạo đột phá trong công tác Mặt trận. Cần chú ý tính kế thừa, nêu cao vai trò chủ trì của Mặt trận trong phát huy năng lực hoạt động, vai trò nòng cốt của các tổ chức thành viên tham gia thực hiện các giải pháp đoàn kết, nuôi dưỡng và phát huy sức mạnh từ nhân dân tham gia xây dựng mỗi khối phố và phường ngày càng phát triển vững chắc. Mặt trận và các tổ chức thành viên phải tiên phong gương mẫu đi đầu trong tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương và thành phố. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên nhân dân tham gia thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện mạnh mẽ nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy dân chủ cơ sở, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Thực hiện các giải pháp gần dân, thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt tình hình nhân dân để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết thỏa đáng những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Để Mặt trận thực sự là địa chỉ tin cậy để nhân dân thể hiện nguyện vọng và ý chí của mình, đồng thời, vừa là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, đoàn viên và nhân dân. Không ngừng củng cố và xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ Mặt trận.
    Đại hội đã hiệp thương cử 31 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024, trong đó Ban Thường trực 03 vị, Ông Nguyễn Công Hiến tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử giữ nhiệm vụ Chủ tịch UBMT Phường 2. Nhân dịp này, Đại hội đã biểu dương khen thưởng 03 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013 - 2018./.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây