UBMTTQVN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA ĐẶC BIỆT

Thứ ba - 17/01/2017 20:53
HƯỞNG ỨNG CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN (07/4/1907 - 07/4/2017), KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG ĐÔNG HÀ (28/4/1972 - 28/4/2017), GIẢI PHÓNG QUẢNG TRỊ (01/5/1972 - 01/5/2017)
Thực hiện Hương dẫn số 48/HD-MTTQ-BTT, ngày 14/11/2016 của Ban thường trực UBMT tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 2009/KH-BCĐ, ngày 10/12/2016 của Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn thành phố Đông Hà về việc tổ chức các  hoạt động chào kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2017), kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972-28/4/2017), Giải phóng Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2017); Thường trực UBMTTQVN thành phố Đông Hà xây dựng kế hoạch hưởng ứng các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm với một số nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm ghi nhớ công lao to lớn và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Duẩn - Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, người lãnh đạo lỗi lạc, người con trung hiếu của quê hương Quảng Trị. Đây cũng là dịp ôn lại truyền thông đấu tranh oanh liệt, hào hùng của dân tộc, của quê hương Đông Hà, Quảng Trị và bồi dưỡng lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tin vào chế độ, vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Khẳng định vai trò, ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh giải phóng quê hương Đông Hà, Quảng Trị trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà trong 45 năm qua.
- Phát động phong trào thi đua yêu nước sau rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2017), kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972-28/4/2017), Giải phóng Quảng Trị (01/5/1972-01/5/2017); và kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỷ (27/7/1947-27/7/2017), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra.
2. Yêu cầu:
- Phối hợp tuyên truyền theo hướng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, các hoạt động chào mừng hưởng ứng tích cực các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân.
- Gắn tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn với kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Đông Hà, Giải phóng Quảng Trị...việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, học tập quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết khác của trung ương, của tỉnh và của thành phố.
II. NỘI  DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM:
A. Nội dung tuyên truyền.
1. Tuyên truyền công lao to lớn và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Duẩn - Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, người lãnh đạo lỗi lạc, người con trung hiếu của quê hương Quảng Trị. Tổ chức tìm hiểu về “Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn với quê hương Quảng Trị anh hùng và đổi mới”.
2. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên, mọi tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng của con người Đông Hà-Quảng Trị; về lịch sử xây dựng và phát triển đô thị Đông Hà trong quá trình hình thành và phát triển, truyền thống đấu tranh cách mạng, đoàn kết xây dựng quê hương, những thành tự đạt được trên tất cả các lĩnh vực Kinh tế-xã hội, Quốc phòng -an ninh.
3. Tuyên truyền tìm hiểu những diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học lớn về sự thành công giải phóng Đông Hà (28/4/1972-28/4/2017), Giải phóng Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2017) và sự đóng góp xứng đáng của Đảng bộ, quân và dân Đông Hà, Quảng Trị, tôn vinh các anh hùng liệt sỷ, những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, gắn với việc kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỷ (27/7/1947-27/7/2017).
4. Nêu bật những thành tựu to lớn của Đảng bộ, quân và dân Đông Hà trong 45 năm qua, những bài học kinh nghiệm để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH của quê hương, đất nước.
5. Lồng ghép các chỉ tiêu phát triển KT – XH của địa phương để thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong  năm 2017. Chọn công trình phần việc để vận động các tầng lớp nhân dân cam kết thực hiện có hiệu quả.
B.Các hoạt động kỷ niệm.
1. Các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2017).
- Hưởng ứng tích cực về cuộc thi tìm hiểu về “Thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn”.
- Tham gia tích cực các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT do thành phố tổ chức.
- Tham gia Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn và Lễ dâng hoa tại Công viên Lê Duẩn.
2. Các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972-28/4/2017), Giải phóng Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2017).
- Hưởng ứng tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2017 và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng theo chủ đề: Tiếng hát trên đường chiến thắng, vào tối 28/4/2017 tại Trung tâm văn hóa-thể thao thành phố.
- Phối hợp tuyên truyền với nhiều loại hình thức ở khu vực trung tâm, trang trí băng rôn, pa nô tuyên truyền ở trụ sở, cơ quan, nhà văn hóa phường, nhà văn hóa khu phố và tham gia tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do thành phố tổ chức.
- Phối hợp tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp phường và chọn những tiết mục xuất sắc để tham gia ở thành phố.
Thiết thực hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Đông Hà, Giải phóng Quảng Trị. Yêu cầu Thường trực UBMT các phường xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa các nội dung để triển khai thực hiện nghiêm túc để kế hoạch thi đua được thành công.
 
                                                                                    TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                                                 CHỦ TỊCH
                                                                                                   (Đã ký)
 
                                                                                      Nguyễn Thị Thanh Hương
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây