Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Đông Hà ký cam kết giao ước thi đua năm 2018

Thứ hai - 15/01/2018 21:33
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Đông Hà ký cam kết giao ước thi đua năm 2018
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THÀNH PHÔ ĐÔNG HÀ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
       
 
   
 
BẢN CAM KẾT THI ĐUA NĂM 2018
-----
    Hôm nay, ngày 11 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường UBMT thành phố Đông Hà, trên cơ sở Chương trình phối hợp thống nhất của UBMTTQVN thành phố năm 2018 đề ra, Ban thường trực UBMT thành phố cùng các Ông, Bà Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMT các phường ký kết giao ước thi đua năm 2018 trên các lĩnh vực sau:
    1- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và 14 chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của thành phố Đông Hà đề ra góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
    2- Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân chấp hành thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tập trung về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
    3- Phát động, vận động các tầng lớp nhân dân trong toàn thành phố tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương đất nước; chào mừng đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Phát động phong trào thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, và là trách nhiệm của mỗi cơ quan đơn vị, mỗi địa phương và mỗi công dân trong xây dựng văn hóa, văn minh đô thị, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 của thành phố.
    4- Tiếp tục hiệp thương phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, gắn với thực hiện chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng đô thị văn minh”, phấn đấu cuối năm 2018 có từ 03 - 05 tuyến phố đạt chuẩn văn minh. Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người nghèo, vận động các nguồn lực thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, phấn đấu đạt chỉ tiêu vận động “Quỹ Vì người nghèo” năm 2018 và giảm hộ nghèo từ 0,3 đến 0,5%.
    5- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong giai đoạn mới sát với thực tiễn của thành phố. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chương trình phối hợp hành động giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên, chính quyền các cấp trong năm 2018.
    Trên đây là nội dung cam kết giao ước thi đua năm 2018 của UBMT các cấp thành phố Đông Hà, đề nghị cán bộ Mặt trận các cấp thành phố đồng sức đồng lòng cùng thi đua thực hiện./.

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây