Chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017)

Thứ hai - 20/11/2017 11:07
Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dưới sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của Ủy ban MTTQVN tỉnh, của Thành ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của HĐND, UBND thành phố, thời gian qua, Ủy ban MTTQVN thành phố Đông Hà và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương.
Chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017)
    Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (MTDTTNVN) do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 18/11/1930, từ Hội Phản đế Đồng minh, hình thức đầu tiên của MTDTTNVN đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Trải qua 87 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp nhân dân thành một lực lượng hùng mạnh đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành lại độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và kiến thiết đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, đạt nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.
    Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi thời kỳ và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
     Với truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Trị anh hùng, Mặt trận các cấp thành phố Đông Hà đã góp phần xứng đáng vào việc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, tạo nên khí thế mạnh mẽ và rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ thành phố đã đề ra trong từng giai đoạn cách mạng. Tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân thông qua việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát triển thêm tổ chức thành viên và cá nhân tiêu biểu. Hoạt động của UBMTTQ các cấp thành phố và các tổ chức thành viên ngày càng hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư.
     Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội rộng lớn do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động ngày càng đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, gắn với triển khai nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt trong thực hiện 05 nội dung lớn của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các hoạt động tự nguyện, tự quản ở khu dân cư đã thực sự tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân, là động lực quan trọng nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2017, toàn thành phố vận động xã hội hóa 55 công trình bê tông hóa giao thông, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa khu phố, công trình xây dựng của khu phố, điện chiếu sáng, cây xanh khu dân cư, nhân dân đóng góp trên 1,754 tỷ đồng. Vận động 1.044 hộ dân chấp thuận đền bù bàn giao mặt bằng thi công 38 công trình trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2017, toàn thành phố có 83/83 (100%) khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết; trên 62% khu dân cư tổ chức được cả phần lễ và phần hội. Ngày Hội đại đoàn kết ở khu dân cư được tổ chức long trọng, sôi nổi, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia với các nội dung phong phú: đánh giá tổng kết một năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trao quà, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, khen thưởng các gia đình tiêu biểu, ký giao ước thi đua, tổ chức văn hóa, văn nghệ thể thao... Đặc biệt nhiều khu dân cư duy trì tổ chức được bữa cơm đại đoàn kết tạo không khí đầm ấm, gắn kết cộng đồng ở khu dân cư. Công tác vận động chăm lo cho người nghèo, khảo sát đời sống và hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết luôn được Mặt trận các cấp thành phố thực hiện kịp thời. Phát động kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, giao chỉ tiêu vận động cho Ban vận động các phường. Năm 2017, UBMT các cấp thành phố vận động được trên 1,35 tỷ đồng (đạt trên 131% KH giao); xây dựng 14 Nhà Đại đoàn kết trị giá 535 triệu đồng, sửa chữa 08 nhà với 60,6 triệu đồng; hỗ trợ khó khăn, bệnh tật, tai nạn rủi ro, học sinh nghèo cho 431 đối tượng với số tiền 163,450 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế 100 triệu đồng cho 07 hộ khó khăn. Vận động trao 1.799 suất quà trị giá 828,9 triệu đồng trao cho hộ nghèo, đối tượng chính sách.
    UBMT các cấp thành phố tiếp tục phát huy vai trò dân chủ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Hoạt động các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ngày càng gắn bó thiết thực với các nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương. Ban Thanh tra nhân dân các phường tổ chức được 250 cuộc giám sát, phát hiện đề xuất, kiến nghị xử lý 09/38 sự việc (số việc còn lại đang chờ xử lý); phối hợp với các tổ hòa giải thành công 154/210 vụ việc mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư. Các Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức giám sát 61/107 công trình, dự án do vốn nhà nước và nhân dân cùng đóng góp trên địa bàn thành phố, phát hiện đề nghị khắc phục điều chỉnh đảm bảo chất lượng các hạng mục xây dựng của 11 công trình.
    Công tác giải quyết, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; phân loại và gửi đơn thư của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Năm 2017, Mặt trận các cấp thành phố tiếp 268 lượt công dân; tiếp nhận 127 đơn thư của công dân, Mặt trận các cấp giải quyết và phối hợp đề xuất giải quyết 116/127 đơn chiếm 91%, số đơn còn lại đang đề xuất giám sát giải quyết. Năm 2017, Mặt trận các cấp thành phố tổ chức 187 đợt giám sát trên nhiều nội dung, phương pháp giám sát khác nhau. Ban Thường trực UBMT thành phố tổ chức giám sát các khoản thu nộp đối với các trường học trên địa bàn; giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đối với UBND 04 phường. Thường trực UBMT các phường tổ chức 183 đợt giám sát, các nội dung giám sát tập trung về thực hiện chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng, chế độ chính sách người nghèo; tình hình triển khai thực hiện chủ đề năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; vấn đề chi trả tiền đền bù cho người dân xây dựng khu tái định cư; giám sát quy trình xét hộ nghèo mới phát sinh trên địa bàn các khu phố; giám sát việc giải quyết phản ánh của công dân về việc lấn chiếm lòng, lề đường; giám sát việc xây dựng tuyến phố văn minh, XHH của trường học, giám sát việc thu các loại quỹ ở khu phố; giám sát giải quyết đơn thư, khiếu kiện, khiếu nại của công dân… Trong quá trình giám sát đã kịp thời kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, giúp cho các đơn vị được giám sát thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, cũng như tham gia đóng góp ý kiến cho các cơ quan liên quan. Đồng thời, phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Viện kiểm sát nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của  thành phố đối với các phòng, ban ngành và UBND các phường. Phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh, thành phố; thực hiện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trên địa bàn, xây dựng báo cáo gửi các nơi theo quy định. Chủ động phối hợp giám sát và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời các ý kiến của cử tri và nhân dân… Hoạt động phản biện, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo các chương trình, đề án, dự án của Đảng, Nhà nước và địa phương được Ban Thường trực thực hiện có hiệu quả, phát huy tối đa vai trò dân chủ đại diện.
    Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động, kiện toàn đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp từ thành phố đến cơ sở được quan tâm theo hướng chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Tự hào truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, Ủy ban MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn thành phố đã và đang có nhiều đóng góp to lớn trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực sự trở thành nơi quy tụ các tầng lớp nhân dân, thành phần dân tộc, tôn giáo trên địa bàn phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.
                                                                                      Văn phòng UBMT TP tổng hợp
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây