Báo cáo về việc thăm tặng quà Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

V/v thăm tặng quà Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn thành phố Đông Hà.


Số / ký hiệu
58/BC - UBMT
Loại văn bản
Giấy mời
Lĩnh vực
Hành chính
Cơ quan ban hành
Văn bản Mặt Trận TƯ
Ngày ban hành
-
Ngày hiệu lực
-
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Chưa xác định
Nội dung
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ                         Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

    Số: 58/BC - UBMT                          Đông Hà, ngày 30 tháng 01 năm 2019 
 
BÁO CÁO
Về việc thăm tặng quà Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019
trên địa bàn thành phố Đông Hà.
---- 
 
    Thực hiện Công văn số 4862/UBND-VX, ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 153/KH-MTTQ-BTT, ngày 05/11/2018; Công văn số 1704/MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị về việc triển khai phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhận chất độc da cam” năm 2019;  Hưởng ứng chương trình “Nối vòng tay nhân ái” xuân Kỷ Hợi 2019 do UBMT tỉnh, Sở Lao động - TBXH, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Trị tổ chức; Kế hoạch số 36/UBMT ngày 12/12/2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đông Hà về việc chăm lo Tết cho người nghèo năm 2019 trên địa bàn thành phố Đông Hà. UBMT-Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã phối hợp với tổ chức đoàn thể, cơ quan, Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm vận động gióp sức chăm lo cho hộ nghèo, người già yếu, neo đơn, nạn nhân chất độc da cam/Điôxin, hộ gia đình bị thiệt hai do thiên tai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui Tết - đón Xuân - 2019.
Kết quả đã thăm tặng:  3887 suất với số tiền 2.571.040.000đ.
Trong đó:
- UBMT thành phố: Hỗ trợ thăm tặng quà 190 suất, số tiền  125.000.000đ.
- Các tổ chức đoàn thể, thành viên UBMT thành phố: Thăm tặng quà 2.325 suất, số tiền 1.907.300.000đ.
- Cấp phường thăm tặng 1.462 suất với số tiền 538.740.000đ. 
- Ngoài ra UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ xây mới 02 nhà đại đoàn kết với số tiền: 80.000.000đ.
Thường trực UBMT-Ban vận động quỹ "vì người nghèo" thành phố đã phân công thành viên kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc hỗ trợ quà Tết, ở các phường nhằm kịp thời, đúng đối tượng, khách quan dân chủ, không để sót.
Nhìn chung, trên địa bàn thành phố Đông Hà, không có trường hợp nào không có quà đón Tết, vui Xuân. Có 635 hộ nghèo và 1.718 hộ cận nghèo khó khăn và những hộ gặp khó khăn đau ốm khác đều có quà tết.
Nơi nhận:                                                           TM. UBMTTQVN THÀNH PHỐ
- UBMT tỉnh;                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH
- Ban Dân vận Thành ủy;                                                   (Đã ký)
- UBND TP;
- Ban Thường trực UBMT TP;                                     Võ Thị Hoa Hằng
- Lưu VP.
   
Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây