KẾ HOẠCH TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO NĂM 2019

Kế hoạch chăm lo Tết cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019


Số / ký hiệu
36/KH-BVĐ
Loại văn bản
Kế hoạch
Lĩnh vực
Hành chính
Cơ quan ban hành
Văn bản Mặt trận thành phố
Ngày ban hành
12/12/2018
Ngày hiệu lực
12/12/2018
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Chưa xác định
Nội dung

          UBMT - BVĐ QUỸ “VNN”           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
         
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ                      Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc
                 
Số 36/KH-BVĐ                         Đông Hà, ngày 12 tháng 12 năm 2018 

                                                        KẾ HOẠCH
Chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019
                                                             -----
 
    Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-MTTQ-BTT, ngày 05/11/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị về việc Tổ chức Chương trình “Nối vòng tay nhân ái” Xuân Kỷ Hợi năm 2019; Chương trình công tác của UBMT-BVĐ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Đông Hà về việc đảm bảo “Tết đến mọi nhà, Tết đến mọi người”. Ban Thường trực UBMT-BVĐ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố xây dựng Kế hoạch chăm lo Tết cho người nghèo năm 2019 trên địa bàn thành phố như sau:
    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
    - Hưởng ứng tích cực các hoạt động thiết thực “Mừng Đảng, Mừng Xuân” gắn với việc tuyên truyền, cổ động chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019).
    - Tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với yêu cầu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.
    - Tập trung các biện pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ nghèo, các gia đình chính sách khó khăn, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam/điôxin, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Đảm bảo 100% người nghèo được đón Tết, vui Xuân đầm ấm. Trị giá mỗi suất quà thấp nhất từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.
    II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
    - UBMT-BVĐ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp phối hợp với chính quyền rà soát phân loại đối tượng hộ nghèo khó khăn tại địa phương để có hướng hỗ trợ, giúp đỡ.
    - Phối hợp với đoàn thể, các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chung tay chăm lo Tết cho người nghèo năm 2019. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, vật chất để có điều kiện thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ những người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam/điôxin, các hội viên, đoàn viên và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. (có sự phân công, giao chỉ tiêu cho các thành viên Ban vận động quỹ “Vì người nghèo”)
    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    1. UBMT - BVĐ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố:
    - Thống nhất trao 138 suất quà cho hộ nghèo, các đối tượng tàn tật mất sức lao động và nạn nhân nhiễm chất độc da cam. (Có danh sách phân bổ kèm theo)
    - Xây dựng kế hoạch kêu gọi các nhà hảo tâm, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ quà tết cho người nghèo. Mỗi thành viên vận động ít nhất 02 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia chương trình Tết cho người nghèo năm 2019.
    - Hưởng ứng tham gia các hoạt động chung của tỉnh và thành phố tổ chức. Đặc biệt tham gia Chương trình “Nối vòng tay nhân ái” Xuân Kỷ Hợi năm 2019 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.
    2. Ủy ban MTTQVN các phường:
    - Phối hợp với UBND, các tổ chức thành viên, các hội quần chúng xây dựng kế hoạch thống nhất cùng chăm lo tết cho người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương; tránh trùng lặp, chồng chéo và ngoài chỉ tiêu hỗ trợ của thành phố, số còn lại các phường đảm nhận để ít nhất mỗi đối tượng hộ nghèo khó khăn nhận được 01 suất quà.
    - Tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị để có các hình thức tổ chức phù hợp, không phô trương hình thức. Đảm bảo quà đến tay người nghèo kịp thời, khách quan, công bằng và đúng đối tượng. Phấn đấu quà tết đến với người nghèo trước ngày 28 tháng 01 năm 2019 (Nhằm ngày 23/12/2018 âm lịch).
    Đề nghị các tổ chức thành viên của UBMT, thành viên của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố và UBMT các phường bám sát kế hoạch này để triển khai thực hiện và báo cáo gửi về Thường trực UBMT thành phố trước ngày 29/01/2019 để tổng hợp, báo cáo các cấp lãnh đạo theo chỉ đạo chung./.
 
 Nơi nhận:
- Thường trực UBMT tỉnh (B/c);
- BPT UBMT tỉnh (B/c);
- BTV Thành ủy (B/c);
- Ban Dân vận Thành ủy (B/c);
- Lãnh đạo UBND thành phố (P/h);
- BTT UBMT thành phố (biết chỉ đạo);
- Các tổ chức thành viên (P/h);
- Thành viên BVĐ “VNN” TP (P/h);
- UBMT 09 phường (T/hiện);
- Lưu VP.
 
TM. BVĐ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO”                                                          PHÓ BAN
                   (Đã ký)
            Võ Thị Hoa Hằng
Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố
            

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây