UBMTTQVN Thành phố Đông Hà

https://ubmtdongha.quangtri.gov.vn


ỦY BAN MTTQVN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TỔ CHỨC GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU NỘP TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017 của UBMT thành phố Đông Hà; Kế hoạch giám sát và phản biện năm 2017 của Ban Thường trực UBMT thành phố; trong các ngày 11/4 đến 13/4/2017, Ban Thường trực UBMT thành phố tổ chức đoàn giám sát tại các trường Mầm non Tuổi Hoa; trường Tiểu học Hùng Vương, trường Tiểu học Lê Hồng Phong và trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà
Đoàn giám sát tại Trường Mầm non Tuổi Hoa
    Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017 của UBMT thành phố Đông Hà; Kế hoạch giám sát và phản biện năm 2017 của Ban Thường trực UBMT thành phố; trong các ngày 11/4 đến 13/4/2017, Ban Thường trực UBMT thành phố tổ chức đoàn giám sát tại các trường Mầm non Tuổi Hoa; trường Tiểu học Hùng Vương, trường Tiểu học Lê Hồng Phong và trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà.
   Thành phần tham gia các buổi giám sát gồm có Ban Thường trực UBMT thành phố, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ban Pháp chế HĐNĐ thành phố, Hội LHPN, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Phòng Giáo dục & đào tạo, Phòng Tư Pháp thành phố và đại diện HĐND, UBND, Hội đồng giáo dục, TT UBMT Mặt trận phường. Qua quá trình giám sát, trên cơ sở báo cáo của các trường và ý kiến tham gia của các thành viên trong đoàn giám sát, Ban Thường trực UBMT thành phố thông báo kết quả giám sát như sau:
    I/ Công tác triển khai                                                      
   1/ Việc triển khai các khoản thu
   Trong các khoản thu, ngay từ đầu năm học các trường đã bám sát Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và căn cứ tình hình thực tế của trường, căn cứ tình hình thu, chi các khoản đóng góp của phụ huynh trong các năm học trước để xây dựng kế hoạch cụ thể, dự toán các khoản thu, báo cáo chính quyền địa phương và trình Phòng Giáo dục đào tạo thành phố xin ý kiến chỉ đạo.
    Được sự nhất trí của chính quyền địa phương và sự nhất trí của cấp trên, các trường triển khai quán triệt đến tất cả giáo viên, Hội cha mẹ học sinh và toàn thể phụ huynh học sinh thông qua phiên họp phụ huynh đầu năm.
   2/ Các khoản thu của các trường: (từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2017)
   * Trường Mầm Non Tuổi Hoa, Phường 3, thành phố Đông Hà
   - Các khoản đóng theo quy định:
   Học phí: 120.000đ/cháu/tháng
   - Các khoản đóng góp khác:
   
+ Tiền sinh hoạt bán trú: 280.000đ/tháng/cháu
   + Quỹ hội phụ huynh: 180.000đ/cháu/năm
   + Tiền ăn của trẻ: 14.000đ/cháu/ngày
   + Xã hội hóa giáo dục: 130.000đ/cháu/năm
   + Học ngày thứ bảy: 80.000đ/tháng/cháu mẫu giáo và 100.000đ/tháng/cháu nhà trẻ (tùy theo nhu cầu của phụ huynh)
   + Bảo hiểm thân thể: 60.000đ/cháu/năm (tùy theo đăng ký)
   * Trưởng Tiểu học Hùng Vương, thành phố Đông Hà
   - Các khoản đóng theo quy định:
   + Bảo hiểm y tế: (theo mức quy định)
   + Quỹ đội:  Học sinh lớp 1, 2, 3 = 15.000đ/em/năm
                    Học sinh lớp 4, 5 = 20.000đ/em/năm
                    Phát động thu gom giấy vụn: 01 lần/năm
   - Các khoản đóng góp khác:
   + Tiền xây dựng bán trú: Học sinh lớp 1: 1050.000đ/em/03 năm
                                         Học sinh lớp 4:   700.000đ/em/02 năm
   + Tiền ăn của học sinh: 16.000đ/em/ngày
   + Tiền sinh hoạt bán trú: 170.000đ/em/tháng
   + Tiền bảo hiểm thân thể: (tự nguyện 100.000đ/em/năm)
   + Quỹ hội cha mẹ học sinh: 120.000đ/em/năm
   * Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong, thành phố Đông Hà
   - Các khoản đóng theo quy định:
   + Bảo hiểm y tế: (theo mức quy định)
   + Quỹ đội: Học sinh lớp 1, 2, 3 = 25.000đ/em/năm
                   Học sinh lớp    4, 5 = 30.000đ/em/năm
                   Phát động thu gom giấy vụn: 02 lần/năm
                   Phát động nuôi heo đất ở các lớp
   - Các khoản đóng góp khác:
   + Quỹ hội phụ huynh: 100.000đ/em/năm
   + Nước uống: 9000đ/em/tháng
   + Phiếu học tập: Lớp     1, 2 thu 5000đ/em/tháng
                            Lớp 3, 4, 5 thu 7000đ/em/tháng
   + Thu xã hội hóa trong phụ huynh: 148.070.000đ
   + Tiền xây dựng bán trú: 2.500.000đ/em/05 năm
   + Tiền sinh hoạt phí: 160.000đ/em/tháng
   + Tiền ăn bán trú: 16.000đ/em/ngày
   * Trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà
   - Các khoản đóng theo quy định:
   + Bảo hiểm y tế: (theo mức quy định)
   + Học phí: 50.000đ/em/tháng
   + Quỹ đội: 30.000đ/em/năm
                   Phát động thu gom giấy vụn: 02 đợt/năm
   - Các khoản đóng góp khác:
   + Quỹ hội phụ huynh: 150.000đ/em/năm
   + Giấy thi: 50.000đ/em/năm
   + Nước uống: 60.000đ/em/nă
   + Tiền vệ sinh: 30.000đ/em/năm
   + Xã hội hóa: (trường phát thư ngõ kêu gọi)
   2/ Hình thức thu - nộp
   - Hình thức thu: Tất cả các trường, các khoản thu theo quy định cũng như các khoản thu khác đều do giáo viên chủ nhiệm triển khai và trực tiếp thu từ phụ huynh, học sinh.
   - Hình thức nộp: Giáo viên chủ nhiệm lớp lập danh sách đã thu các khoản thu từ phụ huynh, học sinh để gửi kế toán xuất phiếu thu và nộp tiền tại thủ quỹ của trường.
   3/ Hình thức quản lý các khoản thu
   - Nguồn thu từ học phí của trường mầm non; trường THCS và nguồn thu từ xã hội hóa của các trường đều được gửi vào Phòng giao dịch kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Trị.
   - Quỹ hội phụ huynh học sinh do phụ huynh quản lý nhưng kinh phí được gửi lại thủ quỹ của trường.
   - Các nguồn kinh phí còn lại các trường quản lý bằng tiền mặt tại thủ quỹ.
   II/ Ưu điểm, hạn chế
   1/ Ưu điểm:
   - Các khoản thu của các trường đều căn cứ Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; căn cứ tình hình thực tế của trường và căn cứ tình hình thu, chi các khoản đóng góp của phụ huynh trong các năm học trước để xây dựng kế hoạch cụ thể, dự toán các khoản thu.
   - Tất cả các khoản thu đều được báo cáo xin chủ trương chính quyền địa phương và trình Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố trước khi triển khai thực hiện.
   - Các nguồn thu đều được thông qua hội phụ huynh; quá trình tổ chức thực hiện các khoản thu đều đúng quy trình, cụ thể là: xây dựng kế hoạch, báo cáo phối hợp chính quyền địa phương, báo cáo cấp trên, triển khai lấy ý phụ huynh và giao giáo viên chủ nhiệm thu. 
   2/ Hạn chế:
   - Trong quá trình thực hiện, một số địa phương chỉ thống nhất chủ trương thu, không nắm mức thu cụ thể trên từng học sinh đối với các khoản thu khác, thu nộp tự nguyện của phụ huynh, thu bán trú...dẫn đến việc chỉ đạo, giám sát công tác thu nộp trong trường học còn hạn chế.
   - Việc tiến hành thu các khoản đều được giao cho giáo viên chủ nhiệm trực tiếp thu nên việc trực tiếp xuất hóa đơn, chứng từ khi thu theo quy định chưa thực hiện được.
   - Công tác công khai sử dụng các khoản thu thực hiện chưa đầy đủ (chưa thông báo rõ đến giáo viên và phụ huynh thông qua các hình thức công khai)
- Việc thu quỹ đội để phục vụ hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở các trường trên địa bàn có mức thu khác nhau tạo tâm tư và dư luận trong lãnh đạo quản lý các trường và trong phụ huynh học sinh.
   - Việc thu quỹ đội hiện nay ở các trường đã thực hiện nhằm mục đích phục vụ một nội dung là hoạt động Đội nhưng lại tiến hành 03 hình thức thu cùng một lúc đó là:
   + Thu quỹ Đội bằng tiền mặt trong từng học sinh;
   + Thu quỹ Đội thông qua phát động thu gom giấy vụn trong từng học sinh;
   + Thu quỹ Đội phục vụ giúp đỡ bạn nghèo thông qua phát động quyên góp với hình thức “nuôi heo đất”.
   III/ Kiến nghị đề xuất
   1/ Đề nghị BTV Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy tăng cường lãnh đạo công tác huy động nguồn đóng góp tài chính trong nhân dân đối với các tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố.
   2/ Đề nghị HĐND, UBND thành phố chỉ đạo giám sát đối với HĐND, UBND các phường về công tác kiểm tra, giám sát các mức thu nộp và quản lý các khoản tiền mà nhân dân đóng góp trong trường học trên địa bàn của từng phường.
   3/ Mức thu các khoản xây dựng bán trú và tiền sinh hoạt phí cho học sinh trên địa bàn thành phố hiện nay mỗi trường thu một mức khác nhau gây dự luận trong phụ huynh. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng liên quan hướng dẫn mức thu thống nhất đối với các trường học do mình quản lý trên địa bàn. 
   4/ Đề nghị HĐND, UBND các phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu nộp và quản lý, công khai các khoản kinh phí thu từ phụ huynh học sinh hàng năm nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
    Trên đây là thông báo kết quả giám sát việc thực hiện các khoản thu nộp tại các trường học trên địa bàn thành phố của Ban Thường trực UBMT thành phố Đông Hà.
Nơi nhận:
- Ban DCPL MT tỉnh (B/c);           
- BTV Thành ủy (B/c);     
- Ban DV, TG Thành ủy (B/c);
- HĐND, UBND TP;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- HĐND, UBND, UBMT phường 1, 3, 5,
Đông Lương;
- Các đơn vị giám sát;
- Lưu VP.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
       PHÓ CHỦ TỊCH
             
             (Đã ký)
   
                         
 
       Hoàng Kim Hà
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây