IMG 2394

BÁO CÁO

 •   10/02/2022 02:58:00 PM
 •   Đã xem: 298
 •   Phản hồi: 0

Phát huy vai trò của MTTQVN và các tổ chức thành viên trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCNVN (1991 – 2021).

CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN  (Tại hội nghị tổng kết HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021)

CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN (Tại hội nghị tổng kết HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021)

 •   09/02/2022 04:33:00 PM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0

Trong nhiệm kỳ qua, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Mặt trận đã phối hợp triển khai các hoạt động xây dựng chính quyền thành phố theo Quy chế số 123/QC-HĐND-UBND-MTTQ ngày 23/02/2017 về phối hợp công tác giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN thành phố Đông Hà nhiệm kỳ 2016- 2021

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

 •   27/07/2018 04:31:00 PM
 •   Đã xem: 775
 •   Phản hồi: 0

BÁO CÁO

BÁO CÁO

 •   12/07/2018 09:03:00 AM
 •   Đã xem: 1244
 •   Phản hồi: 0

BÁO CÁO

BÁO CÁO

 •   05/07/2018 04:04:00 PM
 •   Đã xem: 547
 •   Phản hồi: 0

BÁO CÁO

BÁO CÁO

 •   05/07/2018 03:42:00 PM
 •   Đã xem: 599
 •   Phản hồi: 0

Công tác gia đình nói chung và của thành Đông Hà nói riêng, trong những năm qua đã được quan tâm chú trọng, lãnh đạo và chính quyền các cấp đã tập trung thực hiện nhiều chính sách và trên lĩnh vực phát triển kinh tế gia đình – xóa đói giảm nghèo – lao động, việc làm – giải quyết vốn vay, chuyển giao công nghệ. Xây dựng gia đình văn hóa – thực hiện các chính sách ASXH...Phát huy vai trò gia đình thông qua phong trào xã hội hóa trên nhiều lĩnh vực, gia đình đã cùng với nhà nước có nhiều đóng góp tích cực trong việc ổn định và phát triển xã hội.

BÁO CÁO

BÁO CÁO

 •   05/07/2018 03:28:00 PM
 •   Đã xem: 1332
 •   Phản hồi: 0

BÁO CÁO

BÁO CÁO

 •   05/07/2018 03:26:00 PM
 •   Đã xem: 607
 •   Phản hồi: 0

BÁO CÁO

BÁO CÁO

 •   21/05/2018 02:03:00 AM
 •   Đã xem: 1873
 •   Phản hồi: 0

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây